Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

H2020 Økonomi i søknadsfasen

Budsjettering og kvalitetssikring av budsjett i H2020 prosjekt

Hovedinnhold

H2020 var EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, for perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2020.

Det er ikke aktuell med nye H2020 søknader.