Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kontrakten (Grant Agreement H2020)

Oversikt over innholdet i H2020 kontrakten (Grant Agreement)

Hovedinnhold

Kontrakten (Grant Agreement) i  H2020 vil normalt bestå av følgende dokument:

 • Grant Agreement
 • Annex 1 – Description of the action
 • Annex 2 - Estimated Budget of the action
 • Annex 3 - Accession forms
 • Annex 4 - Model for Financial statements (Form C)
 • Annex 5 - Model for the certificate on the Financial statement
 • Annex 6 - Model for certificate on the methodology

Grant Agreement - selve kontrakten og gir regler for prosjektgjennomføringen. Grant Agreement er det dokumentet som signeres av EU og koordinator.

Annex 1 “Description of work” – beskrivelse av det vitenskapelige arbeidet som skal utføres. Inneholder også informasjon om prosjektadministrasjon:

 • Arbeidspakkebeskrivelse for administrasjon/management
 • Beskrivelse av prosjektorganisasjon, ledelse og komiteer
 • Estimerte antall månedsverk

Det er viktig at de administrativt involverte leser avsnittene i Annex I som relaterer seg til administrasjon.

Annex 2 Estimated budget for the action: En tabell som viser det estimerte budsjettet for H2020-prosjektet. Tabellen viser budsjettet til hver partner fordelt på de ulike kostnadskategoriene, samt det totale prosjektbudsjettet og hvor mye EU finansierer.

Øvrige  annex:

 • Annex 3 - Accession forms: Alle partnerne (bortsett fra koordinator) må slutte seg til kontrakten ved å signere Accession form. Dette skjer elektronisk.
 • Annex 4 - Model for Financial statements (Form C). EU sitt offisielle dokument for å rapportere godkjente ("eligible") prosjektkostnader.
 • Annex 5 - Model for the Certificate on the financial statement (CFS). Retningslinjer for utarbeidelse av revisjonsrapport (organisasjonens revisor), når EU bidrag er lik eller overstiger den definerte grensen.
 • Annex 6 - Model for certificate on the methodology (vil ikke anvendes ved UiB).

Annotated Grant Agreement (AMGA) - Gir forklaring og eksempler til kontraktsartiklene i Grant Agreement 

 

Siden oppdateres av Hege D. Høiland