Hjem
Ansattsider
Studentrekruttering

Skal satse på nett og sosiale medier

Søkerne har forandret seg. Nå gjør vi endringer.

Kor blir fotografert
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Søkerne til Universitetet i Bergen er oppvokst på internett. For å møte de der de er, må vi endre måten vi rekrutterer på. Utdanningsutvalget har derfor vedtatt en tiltaksplan for rekruttering der vi legger opp til en massiv satning på nett og sosiale medier. 

Nytt innhold

På nett og i sosiale medier har vi gode mulighet til å måle effekten av tiltakene vi gjør. Vi kan i større grad målrette innholdet, slik at vi treffer de riktige søkerne bedre enn i dag. Dessuten kan vi nå søkere i hele landet (og i utlandet) med disse verktøyene.

Rekrutteringstekstene på de norske studieprogramsidene har tidligere vært skrevet for papir. I samarbeid med fakultetene og instituttene jobber Studieadministrativ avdeling nå med å skrive nye tekster som er tilpasset nett. Det blir større fokus på søkerens behov for informasjon. 

Ekstern hjelp

Distribusjonen av innhold på nett er relativt billig, men det kan være krevende og kostbart å produsere godt innhold. Derfor vil vi bruke mer ressurser på produksjon av video og tekst for nett og sosiale medier.

UiB har selv god kompetanse på sosiale medier, og produksjon av video og tekst. Men behovet er større enn det vi selv kan produsere og vi vil derfor kjøpe en del av disse tjenestene. 

Dropper messer og katalog

Tradisjonelt har den norske studentrekrutteringen bestått av utdanningsmesser, skolebesøk, og en bred distribusjon av studiekatalog og programfoldere. Denne formen for rekruttering er kostbar og lite målbar. Som et ledd i digitaliseringen dropper UiB nå studiekatalog og utdanningsmesser.

Vi vil fortsatt arrangere Åpen dag, og delta på flere skolebesøk enn tidligere.