Hjem
Ansattsider
Universitetsledelsen

UiB har best gjennomslag

Rektor takker alle ansatte for deres bidrag til at UiBs forskning når ut internasjonalt.

UiB er best i Norge

Norsk forskning blir stadig mer sitert, og forskning fra Universitetet i Bergen er i en klasse for seg.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Norsk forskning blir stadig mer sitert, og forskning fra Universitetet i Bergen er i en klasse for seg. Det viser en ny rapport fra Forskningsrådet.

I Norge er det Universitetet i Bergens (UiB) forskere som oftest blir sitert av andre forskere i verden.

Det viser tall fra en rapport Forskningsrådet la fram 19. oktober 2016. Rapporten gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi.

En av indikatorene rapporten peker på er siteringer – det vil si vitenskapelig publikasjoners referanser til andre vitenskapelig artikler.

Indikerer forskningskvalitet

Det nasjonale gjennomsnittet på sitering er på 138, men UiB og Universitetet i Oslo skiller seg ut med henholdsvis 151 og 149 i siteringsindeks.

 – Siteringer er regnet som en av de beste indikatorene på kvaliteten på forskning, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet til NRK.

– Dette er utrolig gode tall for UiB. Vi vet fra før at vi gjør det godt på siteringer, men det er positivt at Forskningsrådets tall bekrefter dette, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

Stadig mer sitert

UiBs forskning har blitt stadig hyppigere sitert de siste årene, i følge indeksrapporten.

– Vi ser at UiB gjør det godt på siteringer, det viser seg mellom annet i internasjonale rangeringer som Times Higher Education, der vi gjerne hevder oss mellom de hundre beste på forskningens gjennomslag, sier rektor.

Norge som nasjon har et stykke igjen før vi når de landene som gjør det aller best på siteringer, som Sveits, Nederland og Danmark. Bare Oslo og Bergen hevder seg blant de aller beste.

UiB er også universitetet som i størst grad er involvert i internasjonalt samarbeid. 63 prosent av artiklene ved UiB var utarbeidet i samarbeid med internasjonale forskere i 2014, i følge rapporten.

– At UiB gjør det aller best i Norge viser at forskningen vår er i det internasjonale toppsjiktet, sier rektor.

Les mer UiB-publiseringsstatistikk her