Hjem

Ansattsider

Nytt fakultet

Nytt fakultet for kunst, musikk og design fra 1. januar 2017

Fra 1. januar blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design.

Nytt bygg
Det nye bygget I Møllendalsveien der deler av aktiviteten ved det nye Fakultet for kunst, musikk og design flytter inn i løpet av våren 2017. Med tiden planlegges det at Griegakademiet skal flytte inn i nytt bygg på tomten ved siden av dette bygget.

Hovedmålet til det nye fakultetet skal være utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling innen kunst, design og musikk. Arbeidet med overdragelsen av KHiB til UiB og etableringen av det nye kunstneriske fakultetet er godt i gang, og i universitetsstyremøte 25. august, ble Gerd Tinglum, rektor ved KHiB, oppnevnt til interimsdekan.

Prosessen rundt etablering av et nytt fakultet for kunst, musikk og design ledes av en styringsgruppe med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og faglig og administrativ ledelse ved KHiB og UiB. En prosjektgruppe koordinerer prosessene og legger frem forslag til budsjett og organisering for styringsgruppen. Det er etablert en faglig referansegruppe av vitenskapelig ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet, som gir faglige innspill underveis i arbeidet.

Det er opprettet egne informasjonssider for ansatte ved KHiB og UiB om prosjektet.

Det nye fakultetet skal ha tre institutt, og de foreslåtte navnene på disse er:

  • Institutt for kunst
  • Institutt for design
  • Griegakademiet - Institutt for musikk

 Det nye fakultetet vil offisielt bli åpnet onsdag 4. januar 2017.

Organisering av administrasjonen

Prosjektgruppen har lagt frem forslag til ulike modeller for organisering av administrative og tekniske tjenester for det nye fakultetet. Les mer om modellene her.

Et sentralt mål i dette arbeidet er å gi fakultetet god  tilgang på kompetansen og tjenestene ved de sentraladministrative avdelingene, samtidig som tjenestene  skal tilpasses fakultetets faglige behov. Prosjektgruppen arbeider nå med å utarbeide forslag til en bemanningsplan, som beskriver organisasjon, ledelsesstruktur og dimensjonering av fakultetsadministrasjonen. 

Valg til fakultetsstyre

Det skal gjennomføres valg til interimsfakultetsstyre ved det nye fakultetet i perioden 8.-14. desember 2016. Alle ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet kan foreslå kandidater fra den gruppen de selv har stemmerett i.

Mer informasjon om gjennomføring av valget