Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

H2020 Økonomi og administrasjon i avslutningsfasen

Informasjon om prosjektavslutning av H2020 prosjekt

Hovedinnhold

  • Sluttrapportering: Når prosjektet er avsluttet skal det leveres en sluttrapport "Final report" til EU. Denne rapporten kommer i tillegg til den periodiske rapporten for siste periode.
     
  • Balance of the payment - Sluttutbetaling: Den siste betalingen fra EU/koordinator må følges særskilt opp. Hver partner må være enig med Koordinator om at rapporterte kostnader og tidligere utbetalinger stemmer, slik at sluttutbetalingen blir riktig kalkulert og alle får tildelt korrekt beløp (har en partner fått utbetalt for mye midler må disse overføres tilbake til koordinator). EU gir en viss klagefrist fra siste utbetaling er overført til koordinator, dersom ingen klage er mottatt vil prosjektet avsluttes fra EU sin side. Uoverenstemmelser som kan dukke opp i etterkant vil bli overlatt til konsortiet å ordne opp i.
     
  • Kontrollere og avslutte prosjekter i prosjektmodulen

 

 

Denne siden oppdateres av Hege D. Høiland