Hjem

Ansattsider

Forskningsdagene

Forsker Grand Prix

Bli med på norgesmesterskapet i forskningsformidling!

Forsker Grand Prix Promo

Hvorfor skal du bli med på Forsker Grand Prix? Møt Kjersti Enerstvedt, Jane Skjoldli og Philipp Strauss!

Ti doktorgradskandidater får i en innledende runde fire minutter hver til å presentere sin forskning foran et dommerpanel og publikum. Presentasjonene bedømmes ut fra fremførelse, struktur og innhold av både publikum og et dommerpanel. Tre av kandidatene går videre til en finale, hvor de får nye fire minutter hver til å fordype eller utvide sin presentasjon. Vinneren blir premiert.

Hovedformålet med Forsker Grand Prix er å gi forskningsformidling høyere prestisje og mer oppmerksomhet, og samtidig å bidra til å synliggjøre bredden i norsk forskning på ph.d.-nivå for et stort publikum.

Konkurransen kan fange opp nye formidlingstalenter, gjøre dem enda bedre og motivere dem til å fortsette som aktive formidlere. Konkurransen kan også bidra til å skape nye rollemodeller innenfor forskning og forskningsformidling.

Kandidatene kommer normalt fra ulike forskningsmiljøer i hele Bergen, både UiB og de andre store institusjonene i Bergen. Deltagelse i konkurransen kan dermed bidra til økt tverrfaglig samarbeid.