Hjem
Ansattsider

Kredittkort

Universitetet i Bergen (UiB) har kredittkortavtale med Eurocard, og ønsker at alle ansatte som reiser i jobbsammenheng søker om å få et slikt kredittkort. Dette er et kredittkort med firmaansvar, men utstedes i den ansattes navn. Det er ingen årsavgift knyttet til kortet.

Hovedinnhold

Eurocard er et kredittkort med mange brukersteder i hele verden, og som inkluderer reiseforsikring.

Vanlige spørsmål og svar rundt kredittkort med firmaansvar: https://eurocard.no/kundeservice/

Bestille kredittkort

  

 

Søknaden sendes til kredittkortselskapet som videresender til godkjenning ved din enhet.

 

Bruk av kredittkort

Når kortet brukes til å betale reiser, blir du forsikret på reisen. Registrer derfor kortnummeret på din profil hos Berg-Hansen.

  1. Logg inn hos Berg-Hansen
  2. Klikk på Profil under START- menyen på venstre side
  3. Klikk på Kredittkort i kolonnen på høyre side
  4. Legg inn kredittkort

Registrer kredittkortet i Selvbetjeningsportalen (DFØ). Kredittkortet gjør det enklere og mer praktisk for både UiB og arbeidstaker å bestille og gjennomføre jobbreiser. Når du har registrert kortet, kan du hente korttransaksjonene dine og legge dem inn i reiseregningen direkte. Med ordningen Book now - pay later vil reisen først bli fakturert når reisen er foretatt. Dette skjer automatisk og du trenger ikke å aktivere denne funksjonen. Det påløper et lite gebyr som du fører på reiseregningen. Ordningen gjelder ved bestilling inntil seks måneder før avreise. Veiledning om kredittkort i Selvbetjeningsportalen (DFØ)

Kortet skal kun brukes til dekning av reiserelaterte utgifter i forbindelse med jobbreiser og skal ikke brukes til private kjøp. Faktura sendes til - og betales av kortinnehaver, men UiB dekker fakturaen ved betalingsmislighold. I slike tilfeller inngås det avtale om trekk i lønn ved tildeling av kortet. Ved betalingsmislighold sperres også kortet for videre bruk. Les mer om bruk av kortet i «Retningslinjer for tildeling og bruk av kredittkort med firmaansvar ved Universitetet i Bergen(UiB) til bruk ved reisevirksomhet».

Kredittkort og reiseforsikring

Kredittkortet har flere brukersteder i hele verden og reiseforsikring er inkludert i kortet. Når du bruker kredittkortet på hoveddelen av reisen og reisen foregår med offentlig transportmiddel er du forsikret av kredittkortselskapet. Forsikringen gjelder på tjenestereiser av inntil 90 dagers varighet. Forsikringen gjelder for kortinnehaver som er bosatt i Norden, og er medlem av Folketrygden eller tilsvarende ordning i det nordiske hjemlandet. Les mer om forsikringsvilkårene.