Hjem

Ansattsider

Nye Kommunikasjonsavdelingen

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen!

Kommunikasjonsavdelingen (KA) har omorganisert seg for bedre å kunne støtte organisasjonen i kommunikasjonsarbeidet. Nå kan du også bruke Issuetracker når du vil ha hjelp eller veiledning til våre tjenester.

nyekaorg2017.png

Organisasjonskart for Kommunikasjonsavdelingen

Nå har Kommunikasjonsavdelingen (KA) tatt i bruk Issuetracker som verktøy for å motta henvendelser fra personer og enheter innenfor UiB. Målet er at det skal bli lettere å nå oss, og samtidig gjøre KA bedre i stand til å registrere og håndtere brukernes ønsker og behov.

Inngangen til KA heter «KA, Kommunikasjon» og er å finne i lenkemenyen til venstre i Issuetracker.

Alle typer henvendelser kan rettes til Kommunikasjonsavdelingen gjennom «KA, Kommunikasjon» der de vil bli fanget opp og formidlet videre til riktig faggruppe.

En oversikt over våre tjenester, finner du på Ansattsidene under Arbeidsstøtte for kommunikasjon.

 

Nye kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen gjennomgikk i 2016 en omorganisering som hadde som mål å legge til rette for mer fagnært kommunikasjonsarbeid, og å skape en mer fleksibel struktur for KAs tjenester tilpasset organisasjonens behov. Den største endringen i KA består i at vi nå har lagt til rette for en desentralisert organisasjonsmodell, der KA har kommunikasjonsrådgivere på hvert fakultet. 

Kommunikasjonsavdelingen består nå av fire faggrupper fordelt på to seksjoner, samt stab. 

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, og ansvar for Profilbutikken og administrasjon av tilganger til bildetjenesten Colourbox.

Seniorkonsulent: Ingeborg Revheim

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og profilering

Seksjonsleder: Mathilde Holm

Seksjonen består av to grupper. 

Gruppe for desk og fakultetsstøtte omfatter en sentral desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler på nett, papir og i sosiale medier. Desken består av deskleder og tre deskmedarbeidere, samt kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene. 

Gruppeleder: Olaf Erlend Gundersen

Gruppe for prosjekt og profilering har ansvar for arbeid med internkommunikasjon, prosjektstøtte, kommunikasjonsstøtte i BOA-arbeid, UiB Alumni og sentrale arrangementer som Christiekonferansen. 

Gruppeleder: Kirsti Brekke

Seksjon for design og digitalt og lærings- og formidlingslab

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen

Seksjonen består av to grupper.

Gruppe for design og digitalt har ansvar for grafisk design på nett og papir, webutvikling og forvaltningsansvar for uib.no. 

Gruppeleder: Trude Leknes

Gruppe for lærings- og formidlingslab har ansvar for utvikling av digital undervisning og formidling. Lærings- og formidlingslab er knyttet til DigUiB og skal etablere seg i Media City Bergen fra høsten 2017. 

Gruppeleder: Kjell Øvre Helland