Hjem
Ansattsider
Nyheter

Ny digital vitnemåls- og karakterportal tilgjengelig

Vitnemålsportalen, utviklet oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, muliggjør at studenter selv kan hente ut resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter.

Hovedinnhold

Vitnemålsportalen er en ny nasjonal digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan nåværende og tidligere studenter selv hente ut sine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å bruke.

Vitnemålsportalen er opprettet for å:

  • gjøre det enkelt for søker å tilgjengeliggjøre sine resultater
  • gjøre det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
  • sikre at resultater som deles er korrekte

Pålogging

Pålogging gjøres via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren).

Digitale versjoner som originaldokument

Vitnemålsportalen endrer eierskapet til resultatene og ansvaret for å dele disse fra utdanningsinstitusjonene til studentene selv. Studentene kan via portalen velge hvem de vil gi tilgang til resultatene, hvilke av resultatene de vil gi tilgang til og for hvilket tidsrom tilgangen skal vare. Vitnemålsportalen representerer en overgang hvor det er de digitale versjonene som er originaldokument.

Hvem kan benytte Vitnemålsportalen?

I utgangspunktet skal alle studenter, med potensielt noen få unntak, kunne få dekket sine behov for karakterutskrift gjennom den nye tjenesten, og vi vil ikke lenger skrive ut karakterutskrifter, jfr. styrevedtak 41/17 om endring av Grads- og studieforskriftens § 8-3 (4) f. Når ny versjon av Studentweb lanseres i første halvdel av juni vil det ikke lenger være mulig å bestille karakterutskrift i papir via Studentweb. Dere vil få egen informasjon når dette er iverksatt.

Vi kan ikke utelukke at enkelte nåværende og tidligere studenter vil kunne oppleve at mottakeren av en karakterutskrift krever en utskrevet versjon av karakteroversikten, samtidig som de ikke godkjenner en utskrift fra Vitnemålsportalen siden. Om noen verken har norsk fødselsnummer, eller gyldig FEIDE-passord, eller tilgang til ID-porten, vil de dessuten ikke kunne benytte tjenesten. Dette vil typisk være tidligere studenter bosatt i utlandet. Hvis dere får henvendelser av denne typen ber vi dere melde inn behov for en utskrift ved å opprette sak på UiBHjelp.

Dette vil være sjeldne unntak. Vi vil kontakte alle våre samarbeidspartnere med informasjon om at gyldig resultatinformasjon nå er digital. SA vil også gi egen informasjon til studentgrupper vi forventer vil kunne bli usikre, som internasjonale studenter. Disse vil i praksis ha en tomåneders frist etter endte studier hos oss med å hente ut karakterene sine fra Vitnemålsportalen. Vi oppdaterer også informasjon på nettsidene. Vi vil i tillegg informerer i egen nyhetssak på studentsidene og vi kommer til å ha legge ut en godt synlig melding på Studentweb. Vi ber i vår informasjon om at studenter kontakter informasjonssentrene hvis de har spørsmål eller problemer.\

Vi kommer også til å slutte å betjene epostadressene karakterutskrift@uib.no og transcript@uib.no. E-post sendt dit vil automatisk blir besvart med henvisning til Vitnemålsportalen, og at den gamle tjenesten er lagt ned.

Bakgrunn for endring

For innblikk i brev og vedtak vedrørende dette viser vi til brev fra Kunnskapsdepartementet av 14.12.2016, sak 16/5607-29, der departementet fastsatte 17. desember 2016 forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal, med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-14 tredje ledd. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend og trådte i kraft 1. januar 2017.

Vi viser også til sak 41/17 i Universitetsstyret og brev av 27. mars 2017, saknummer 2015/12338, om Endringer i grads- og studieforskriften 2017, der det går fram at det blir en endring i rutiner knyttet til karakterutskrifter for studenter og en overgang til en digital løsning.