Hjem
Ansattsider
Nyheter

Myking inn i nyopprettet direktørstilling

Ingar Myking går fra stillingen som kommunikasjonsdirektør til nyopprettet stilling som direktør ved Universitetsdirektørens kontor. I den nye stillingen skal han styrke lederstøtten til utredning, analyse og universitetspolitiske spørsmål. I tillegg vil han ha prosjektbaserte oppgaver.

Personbilde
Personbilde
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen

Hovedinnhold

- I den nye rektorperioden ønsker vi å markere oss enda tydeligere i sentrale og prinsipielle spørsmål, sier rektor Dag Rune Olsen. Skal vi lykkes med det må det arbeides mer systematisk både med utredning, analyse, rådgivning om og kommunikasjon av sentrale universitetspolitiske spørsmål, også for å styrke universitetets strategiske arbeid med kunnskapsklynger og de tverrfaglige satsingsområdene. For det nye rektoratet har det vært viktig å få på plass en ressurs helt fra starten av rektorperioden som kan gi oss større slagkraft i dette arbeidet.

Viktig erfaring

Ingar Myking har vært kommunikasjonsdirektør i over 6 år og har tidligere arbeidet som seniorrådgiver ved Rektors kontor.  Han har også erfaring fra Forskerforbundet og Norges forskningsråd. I tillegg har Myking vært sterkt involvert i mange viktige utviklingsprosesser ved UiB, senest som sekretariatsleder for UiBs strategiprosess.

- Ingar Myking kjenner universitets- og høgskolesektoren bedre enn de fleste andre ved UiB. Vi er derfor trygge på at han også vil kunne fylle den nye funksjonen på en svært god måte, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Utlysning i august

Ingar Myking starter i den nye stillingen umiddelbart, men vil også ivareta oppgaver ved Kommunikasjonsavdelingen fram til 1. oktober. Mathilde Holm som nå er nestleder ved avdelingen vil konstitueres som kommunikasjonsdirektør fra 1. september fram til ny avdelingsdirektør blir ansatt. Stillingen som kommunikasjonsdirektør vil bli lyst ut i løpet av august.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye og spennende arbeidsoppgaver, sier Ingar Myking. Universitetsledelsen har klare visjoner for hvordan de ønsker å posisjonere UiB som en universitetspolitisk aktør i årene som kommer og jeg opplever for min egen del at tidspunktet nå var det rette for å gjøre et skifte. Kommunikasjonsavdelingen har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess som har styrket samhandlingen med fakultetene. I tillegg har vi nå fått på plass en tydelig kommunikasjonsplan og – plattform som en tett oppfølging av UiB-strategien. I august 2017 åpner vi i tillegg en ny læringslab i Media City Bergen som jeg jeg er helt sikker på vil gi formidlingsarbeidet ved UiB et stort løft. Jeg føler meg derfor trygg på at jeg forlater en avdeling med dyktige medarbeidere som er svært godt rustet for å møte fremtiden, sier Myking.