Hjem

Ansattsider

Etterutdanning for lærere

Vil du bidra på Faglig-pedagogisk dag 2018?

fp_profil_til_web.jpg

Invitasjon til å melde inn bidrag til FP-dag

Faglig-pedagogisk dag er UiBs årlige etterutdanningsarena for lærere. Fredag 2. februar 2018 er det undervisningsfri, og vi åpner i stedet dørene for lærere fra hele Vestlandet som ønsker å bli oppdatert på aktuell forskning, få faglig påfyll og inspirasjon til egen undervisning. 

Vi inviterer alle fagmiljøer til å bidra til programmet. Brev er sendt fakulteter og andre enheter, se ePhortesak 2017/11904. 

Frist for innmelding er 15. november.

Program og temarekker 2018

Vi vil organisere programmet i temarekker, og har valgt følgende tema for 2018. Disse kan bli justert etter som vi får innmeldt forelesninger.  

 • Generasjon prestasjon I - elever og læring
 • Generasjon prestasjon II - elever og helse
 • Grenser, flukt og nye fellesskap
 • Hav, energi og klima
 • Historie og kulturarv
 • Kunst, musikk og design i Universitetsaulaen
 • Politikk, demokrati og medier
 • Realfag i virkeligheten - praksisnær undervisning
 • Språk og litteratur
 • Veiviser til kunnskap - Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet

Registrering av bidrag innen 15. november

 • Alle UiB-ansatte som vil bidra på FP-dag registrerer sine bidrag her: 
  https://fp-dag.h.uib.no/registrer
 • Pålogging med vanlig UiB-brukernavn/passord
 • Eventuelle med-forelesere må også logge seg inn en enkelt gang, før de kan bli registrert som med-foreleser
 • Registrer tittel, kort omtale (ca 100 ord) og velg fakultet/enhet ved UiB.
 • Velg relevant temarekke

Spørsmål?

Alle spørsmål rundt Faglig-pedagogisk dag og registrering av bidrag kan rettes til UiB Videre ved FP-koordinator Marianne Lundanes