Hjem
Ansattsider
Nyheter

Dersom ansatte ved UiB opplever trakassering

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd eller trakassering, eller opplever at andre blir utsatt for det?

Hovedinnhold

UiB har retningslinjer for hvordan trakassering skal meldes og følges opp.

Blir du utsatt for trakassering, meld fra til nærmeste leder, en annen leder eller verneombud. Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Det kan også være lurt å lage egne notater hvor du beskriver hendelsen(e). Notér tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte.

Er du usikker, eller ikke ønsker å fremme en formell klage, kan du ta kontakt med tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten eller arbeidstilsynet for å drøfte saken uformelt og konfidensielt. Du kan også melde fra om du opplever andre som blir utsatt for trakassering.

Hva er trakassering?

Trakassering kan forekomme i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene. Trakassering er vanligvis handlinger som gjentas over tid, men også alvorlige enkelthendelser kan defineres som trakassering. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk) og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring og voldtekt. For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket.

Det er en diffus overgang mellom seksuell trakassering og det å utnytte en asymmetrisk relasjon, som for eksempel mellom lærer og student eller leder og medarbeider, til å innlede en flørt eller et seksuelt forhold. Det som for den ene kan oppfattes som frivillig, kan for den andre oppfattes som vanskelig å avvise nettopp på grunn av asymmetrien i maktforholdet.

Du kan også lese mer om dette hos Arbeidstilsynet eller i Likestillings- og diskrimineringsloven

UiB-ansattes rettigheter og plikter

  • Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og til et arbeidsmiljø fritt for mobbing, trakassering og diskriminering.
  • Maktmisbruk skal ikke tolereres.
  • De ansatte har rett til å klage på ledere og medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd.
  • Alle ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier.
  • Forholdet mellom studenter og ansatte er asymmetrisk. Det er de ansatte som har ansvar for ikke å misbruke sin maktposisjon.

Arbeidsmiljøloven er også tydelig på hvordan varsleren skal sikres mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Andre nyttige lenker:

UiBs Retningslinjer for varsling

Arbeidsmiljøloven Kap. 2 A: Varsling

Arbeidsmiljøloven §4-3: Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Etiske retningslinjer for forholdet student - veileder