Hjem
Ansattsider

BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser.

Hovedinnhold

Tanken er at likt system for​ like institusjoner med​ like behov​ skal gi en enklere arbeidshverdag. I tillegg har samarbeidet som mål at felles erfarings- og kompetanseutvikling mellom samarbidspartnerne vil bidra til å finne beste praksis i sektoren. Kunnskapsdepartementet har klare forventinger til at universitets- og høgskolesektoren skal digitaliseres og effektiviseres. Samtidig forventer de høyere produktivitet og stiller krav til kvalitet. Vi må derfor utnytte de mulighetene teknologien gir.

Prosjektene 

BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT-SA)

BOTT Økonomi og Lønn (BOTT-ØL)

BOTT HR (BOTT-HR)

BOTT tilgangsstyring (Nå ledet av UNIT/Uninett)

BOTT ved UiB

Gjennom de nye administrative systemene ønsker vi å oppnå å jobbe mer på tvers av de fagadministrative områdene og på tvers av nivåene.

Målet er at vi skal bruke mindre tid på punching, flytting av papir og feilretting i etterkant fordi arbeidsprosesser blir forenklet og automatisert, fordi data bare skal registreres en gang og fordi vi får flere selvbetjente løsninger. På denne måten kan administrasjonen bruke mer tid til brukerstøtte, rådgivning og analyse.

Målet er også at de ressursene vi sparer gjennom digitalisering og automatisering skal brukes inn mot universitetets kjerneoppgaver.