Hjem
Ansattsider
Nyheter

Digitale sykmeldinger ved UiB

Fra 15. januar kan ansatte ved UiB levere sykmelding og søknad om sykepenger digitalt.

Illustrasjon av lege med stetoskop og nettbrett
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen. Når ansatte blir sykmeldt, vil de aller fleste nå få sykmeldingen sin digitalt via nav.no. UiB som arbeidsgiver vil motta sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt via Altinn. Ansatte trenger derfor ikke å levere sykmelding eller søknad om sykepenger i papir lenger.

Dette gjelder for digitale sykmeldinger utstedt fra og med 15. januar 2018. Sykmeldinger som er utstedt 14. januar eller tidligere vil ikke utløse digital søknad - selv om den ansatte eventuelt sender sykmeldingen 15. januar. I disse tilfellene må ansatte levere sykmeldingens del D på papir.

Mer informasjon om digital sykefraværsoppfølging får du på nettsidene til NAV og i Medarbeiderhåndboken.