Hjem

Ansattsider

Valg 2018 - Her er kandidatene

Valg til universitetsstyret våren 2018

Valgresultatet for valg av representanter for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) til universitetsstyret er nå klart.

Valgresultat

Følgende kandidater vil representere gruppe B i universitetsstyret i perioden 1.8.2018-31.7.2019:

Valgt som medlem:
Stipendiat Sofie Marhaug

Valgt som varamedlem:
1. Postdoktor Erik A. Hanson
2. Stipendiat Anesa Mulabecirovic
3. Postdoktor Aina-Cathrine Øvergård

Valglokalet er nå åpnet og du kan avgi din stemme

Lenke til valglokalet: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
Logg deg på med ditt vanlige brukernavn og passsord
Valgperiode: Valget begynner kl 09:00 den 16. april og avsluttes kl 12:00 den 23. april 2018.
Viser også til presentasjonene av kandidatene.
Godt valg!

Her er kandidatene som stiller til valg for gruppe B

Det kom inn fem forslag til kandidater og alle forslagene er godkjent av Det sentrale valgstyret. Kandidatene er:

Kandidat: Postdoktor Pål F. Antonsen
Foreslått av: Sindre O.Søderstrøm, Ragnhild I.Hogstad Jordahl, Mali Husby Rosnes, Frode Helmich Pedersen

Kandidat: Postdoktor Erik A. Hanson. Les mer om kandidaten
Foreslått av: Ingeborg G. Gjerde, Ana Budisa, Ivar Stefansson, Runar Berge, Alessio Fumagalli

Kandidat: Stipendiat Sofie Marhaug. Les mer om kandidaten
Foreslått av: Rebecca Dyer Ånesen, Jutta Schloon, Knut Knapskog, Håvard Øritsland Eggestøl

Kandidat: Stipendiat Anesa Mulabecirovic. Les mer om kandidaten
Foreslått av: Øystein S. Eikrem, Lea Landolt, Tara H. Dowling

Kandidat: Postdoktor Aina-Cathrine Øvergård. Les mer om kandidaten
Foreslått av: Erna Irene Heggland, Christiane Eichner, Andreas Borchel

Kunngjøring

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2018-31.7.2019. Det skal velges ett medlem og tre varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B.

Forslagsfrist: 15. mars 2018

Valgperiode: Valget begynner kl 09:00 den 16. april og avsluttes kl 12:00 den 23. april 2018.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 16:00 den 15. mars 2018

Forslagene skal sendes til Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen, Muséplassen 2, eller skannes og sendes per e-post til valgstyret@uib.no

Manntall

Sjekk at du står i manntallet. For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf  §§ 5 og 6 Valgreglement for UiB
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-...

Her kan du sjekke om du står i manntallet

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Det sentrale valgstyret

Medlemmer i Det sentrale valgstyret våren 2018 er:

 

Leder Eirik Holmøyvik
Nestleder Gunnar Grendstad

 
Tove Ragna Reksten 
Arnhild Thorseth
Grete Line Simonsen
1. Andrea Grimnes
2. Henning Simonsen
Stian Skarheim Magelssen