Hjem
Ansattsider
ARK

Innsyn i arbeids- og klimaundersøkelsen ARK

UiB og de andre kunnskapsinstitusjonene som har gjennomført ARK-undersøkelser har blitt pålagt å utlevere rapporter fra undersøkelsen til presse som har bedt om innsyn.

Hovedinnhold

UiB og de andre kunnskapsinstitusjonene som har gjennomført ARK-undersøkelser har nylig blitt pålagt å utlevere rapporter fra undersøkelsen, som følge av at journalister har bedt om innsyn. Kunnskapsinstitusjonene har ikke ønsket å gi et slikt innsyn og har arbeidet for å få medhold i dette, men har ikke fått gjennomslag for sitt syn i saken. 

Dette må vi levere ut

Foreløpig er det snakk om rapporter fra fakulteter og institutter som har gjennomført undersøkelsen ved UiB, det vil si alle fakulteter med unntak av Det medisinske fakultet og KMD. Rapportene inneholder resultater fra gjennomført spørreskjemaundersøkelse presentert som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall. Ingen vil kunne finne ut hvem som har svart hva fordi koblingen mellom ditt svar og din epostadresse er slettet. Ledelsen ved alle enheter har fått egen orientering om dette.

Bakgrunn

I 2017 kom det forespørsler fra medier om innsyn i rapportene. Vi har avslo disse begjæringene fordi vi mener at vi i gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen har gitt alle respondenter et løfte om konfidensialitet som et premiss for å bidra med svar i kartleggingen. Det har blitt lagt vekt på at rapporter fra kartleggingen kun angår de ansatte i det lokale arbeidsmiljøet, og bare skal brukes i arbeidet med de lokale enhetenes egen utvikling. Innsynsavslag har blitt påklaget til Felles klagenemnd og til KD. Det er nå klart at UiB og de andre kunnskapsinstitusjonene ikke får medhold.

UiB mener selvsagt at vi bør rette oss etter offentlighetsloven. I denne saken er vi derimot uenige i det omfanget på innsyn som vi er pålagt å gi. På bakgrunn av denne saken vil UiB gjøre en ny vurdering av hvordan ARK kan anvendes framover.