Hjem
Ansattsider
Nyheter

BIOTEK2021 – Optimaliseringsmidler

Forskere i Bergen har muligheten til å søke om flere millioner i støtte fra Norges Forskningsråd for forskningsprosjekter som har et kommersielt potensial. Optimaliseringsmidler er en gylden mulighet til å få gjennomføre uttesting, oppskalering, videreføring eller videreutvikling av ditt forskningsprosjekt innenfor bioteknologi og marin bioprospektering.

molekylmodeller på et bord og logo til Norges forskningsråd
Foto/ill.:
Norges Forskningsråd

Hovedinnhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) jobber på vegne av forskningsmiljøene i Bergen, og er ansvarlig for å bidra til å realisere forskningsresultater eller ideer som har et potensial til å komme til nytte for enkeltmennesker, næringslivet og samfunnet. Vi bistår blant annet med å evaluere det innovative og kommersielle potensialet, skaffe finansiering, vurdere patentering, gi juridisk assistanse ved forhandling av lisensavtaler og inngåelse av kontrakter med eksisterende næringsliv, finne samarbeidspartnere og etablere nye selskaper.

Bergen Teknologioverføring (BTO) bistår i søknadsskrivingen og tar ansvar for den kommersielle utvikling. Vi har i de senere år hatt en suksessrate på 30-50 % på våre søknader. De fem aktive prosjektene vi har i 2018 vil utløse ca. 34 mNOK i utbetalinger fra Forskningsrådet. Benytt sjansen og forhør deg med oss om optimaliseringsmidler fra BIOTEK2021.

BIOTEK2021

BIOTEK2021 er et program som skal bidra til implementering av Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi. Optimaliseringsmidlene skal bidra til at forskningsresultater og idéer som er fremkommet fra tidligere bioteknologisk forskning og marin bioprospektering kan utvikles videre mot kommersiell anvendelse. Optimaliseringsmidlene skal finansiere forskning og utvikling av bioteknologiske produkter, prosesser og tjenester med et kommersielt potensial

BIOTEK2021 vil også i år lyse ut optimaliseringsmidler. Denne gangen legges det opp til en todelt utlysning. Den ene delen vil omfatte alle programmets tematiske områder med unntak av medisinsk bioteknologi. Den andre delen planlegges som en fellesutlysning mellom BIOTEK2021, FORNY2020 og Kreftforeningen og vil omfatte bioteknologirelaterte prosjekter innenfor innovativ kreftbehandling og diagnostikk. På denne måten vil årets utlysning av optimaliseringsmidler gi et løft innenfor bioteknologi som utvikler bioøkonomien, mens den medisinske bioteknologien spisses mot kreftforskning.

Mer informasjon om BIOTEK2021 finner du på www.forskningsradet.no.

SPESIFIKASJONER

  • 10 siders søknad
  • Budsjettramme: 2-8 millioner NOK
  • Varighet: 2 – 3 år
  • Inntil 100 % støtte

Vi tar forbehold om endringer i utlysningen.

SØKNADSPROSESS

Forskningsrådet stiller krav om at det skal utarbeides et preliminært forretningskonsept for teknologien/kunnskapen som skal utvikles, med antydning av mulige anvendelser. Derfor er det også krav om samarbeidsavtale med BTO. Det skal være egne aktiviteter for forretningsutvikling og rettighetsavklaring i prosjektet. Forskeren sin institusjon er prosjektadministrator, og må påta seg prosjektlederansvar. BTO bidrar aktivt i søknadsprosessen. Vi legger opp til følgende prosess:

  • Ta kontakt innen 24. januar for innledende prosjektdiskusjoner
  • Vi evaluerer prosjektforslagene løpende og arbeider videre med søknadsforberedelser for de kvalifiserte prosjektene
  • Prosessen med prosjektetablering og søknadsskriving bør starte så snart som mulig, og senest i mai/juni
  • Søknadsfrist: 14. februar 2018

Ta kontakt for prosjektdiskusjoner eller spørsmål. Vi ser frem til å høre fra deg!