Hjem
Ansattsider
Undersøkelse

Bedre HR for forskere med Charter & Code

I disse dager får alle vitenskapelig ansatte på UiB en spørreundersøkelse i innboksen sin. Undersøkelsen er en del av EU-sertifiseringsprogrammet Charter & Code, som skal sette en europeisk standard for forskeres arbeidsvilkår. Undersøkelsen sendes til alle forskere i vitenskapelige stillingskategorier ved UiB.

Charter and Code, HR for forskere
EU har vedtatt 40 generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere. Disse omhandler forskeres arbeidsvilkår og karrieremuligheter. - Charter and Code skal bidra til å utvikle det europeiske forskningsområdet og de retter seg mot forskere på alle nivå i karrieren, uavhengig av hvor de arbeider og hvilket ansettelsesforhold de har, sier HR direktør Sonja Dyrkorn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

- Undersøkelsen skal evaluere rutinene våre innen rekruttering, arbeidsbetingelser, forskerutdanning og karriereutvikling, sier HR-direktør Sonja Dyrkorn. Resultatet blir en del av en større analyse der vi sammenligner vår nasjonale lovgivning og interne praksis med de 40 prinsippene.

- Svarene på undersøkelsen vil gi UiB verdifulle innspill til utvikling av personalpolitikken vår. Det gjelder både rammer og forhold for den enkelte, men også med tanke på karriereutvikling og hva som er viktig på ulike steg i karrieren og i ulike faser i livet. I tillegg trenger vi innspill på hvordan vi kan legge til rette for internasjonalisering, sier hun.

Svarene skal også brukes som bakgrunnsmateriale av tre arbeidsgrupper sammensatt av forskere, som våren 2018 skal jobbe frem grunnlaget til en handlingsplan. Planen skal sikre at UiB tilfredsstiller kriteriene i Charter and Code. - Viktige elementer i handlingsplanen vil være rekruttering til og karriereutvikling for alle typer forskerstillinger, fra ph.d. opp til professor-stillinger, understreker Dyrkorn.

EU har vedtatt 40 generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere. Disse omhandler forskeres arbeidsvilkår og karrieremuligheter. - Charter and Code skal bidra til å utvikle det europeiske forskningsområdet og de retter seg mot forskere på alle nivå i karrieren, uavhengig av hvor de arbeider og hvilket ansettelsesforhold de har, sier Dyrkorn.

Flere norske utdanningsinstitusjoner har gitt sin tilslutning til prinsippene og implementert i henhold til EUs prosedyrer og nå har Universitetet i Bergen startet denne prosessen.

Dersom EU godkjenner analysen og handlingsplanen gir EU-kommisjonen oss anledning til å bruke «HR Excellence in Research»-logoen. Det er gitt signaler om at denne statusen er viktig med tanke på finansiering fra og med kommende rammeprogram.