Hjem
Ansattsider
Nyheter

Oddrun Samdal valgt som ny leder for UHR-Utdanning

Viserektor Oddrun Samdal er valgt som leder for strategiske utvalg for utdanning (UHR-Utdanning) i det nye Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Hovedinnhold

UHR har fått ny organisering fra 1. januar 2018. Det innebærer at UHRs strategiske råd og utvalg får nye navn og skal konstitueres i løpet av våren 2018. Det som tidligere het Utdanningsutvalget er nå erstattet av en strategisk enhet for utdanning (UHR-Utdanning) hvor alle UHRs medlemsinstitusjoner møter. 

UHR-Utdanning skal i følge UHRs retningslinjer bidra til å oppfylle UHRs mål og hovedoppgaver slik de er formulert i organisasjonens vedtekter og strategi. Gjennom å skape nettverk av ledere fra sektoren, skal de strategiske enhetene bidra til å samordne og styrke utviklingen innenfor sine respektive fag- og ansvarsområder.

UHR-utdanning skal bidra til UHRs rolle som strategisk interesseaktør for medlemsinstitusjonene blant annet ved å:

  • være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonene og fremme nasjonalt samarbeid, koordinering og arbeidsdeling
  • bidra til å styrke medlemsinstitusjonenes kontakt med og interesser overfor myndigheter og andre relevante aktører
  • fremme bevissthet om forskning og høyere utdanning i samfunns- og næringsliv, samt delta aktivt i faglige og politiske prosesser
  • initiere eller bidra til aktiv kunnskaps- og erfaringsdeling
  • forberede saker for og rådgi UHRs styre
  • ivareta tverrgående oppgaver i sektoren (som formidling, innovasjon, internasjonalisering, rekruttering, digitalisering, kjønnsbalanse og mangfold)