Hjem
Ansattsider
Ny jobb

Tor Godal ansatt som ny kommunikasjonsdirektør

Tor Asmund Godal er ansatt som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hovedinnhold

Tor Asmund Godal er ansatt som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB). Godal har bred redaksjonell og kommunikasjonsfaglig bakgrunn fra arbeid som prosjektleder, journalist og redaktør. De siste 18 årene har han arbeidet i TV2, der han blant annet har vært redaksjonssjef for Aktualitetsavdelingen og for Samfunnsavdelingen.

– Å være kommunikasjonsdirektør for en så stor og kompleks virksomhet som et universitet, er en svært spennende og utfordrende oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Tor Asmund Godal. 

– Vi er svært tilfreds med å ha rekruttert en svært dyktig kommunikasjonsdirektør sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

– Godal har solid redaksjonell og kommunikasjonsfaglig erfaring og har dokumentrert solide lederegenskaper. Jeg er helt sikker på at han vil kunne bygge videre på det omstillingsarbeidet som er gjort på Kommunikasjonavdelingen de senere årene.

Tor Asmund Godal tiltrer stillingen som kommunikasjonsdirektør 1. juni 2018.

Mathilde Holm som har fungert som kommunikasjonsdirektør siden september 2017, skal over i en 3-åring prosjektstilling som programdirektør for Universitetet i Bergens digitaliseringssatsing.