Hjem
Ansattsider

Presentasjon av Anesa Mulabecirovic

Jeg stiller jeg til valg for Universitetsstyre 2018/2019 for at stemmen til ansatte i midlertidige prosjekt- og forskerstillinger, lektorer, postdoktorer og PhD-stipendiater skal bli hørt.

Som PhD-kandidat og midlertidig ansatt i flere år, først sykehussektoren og senere ved UiB, er jeg bevisst på saker som trenger mer oppmerksomhet og genuint opptatt av å sikre at arbeidsvilkår for midlertidig ansatte blir tilrettelagt og satt på agendaen. Det innebærer blant annet å bedre rammeverket for veiledningsforhold, spesifisering av at pliktarbeid skal være relevant og karrierefremmende, samt tilrettelegging for ryddige ansettelsesprosesser.

Å være representant for Guppe B, innebærer at man representerer en inhomogen gruppe. En gruppe som likevel har en felles grunnmur; vi er alle midlertidig ansatt og utgjør 25% av alle tilsatte ved UiB. I Universitetsstyret vil jeg være en tydelig røst og lojal representant, som står på for oss som er midlertidig ansatt og ønsker et likestilt, demokratisk UiB som sikrer gode arbeidsforhold for sine midlertidig ansatte og fremmer videre karrieremuligheter.De som stemmer på meg, stemmer på en klar stemme med et rettferdig hjerte og et oppriktig engasjement for de som er midlertidig ansatt ved UiB! Godt valg!