Hjem

Ansattsider

Valg Styring

Allmøte om valgreglement og regler for styringsorganene ved UiB

Prorektor Margareth Hagen inviterer til innspillsmøte om valgreglement og regler for styringsorganene ved UiB i Egget, Studentsenteret 23. april kl. 14.15

Innspillsmøte

Prorektor Margareth Hagen har ledet arbeidet med gjennomgang av UiB sitt valgreglement og regler for styringsorganene (fakultetsstyret og instituttråd).  Ansatte og studenter inviteres til åpent møte i Egget hvor arbeidsgruppens foreløpige anbefalinger presenteres. Arbeidsgruppen har særlig sett på problemstillinger relatert til stemmerett, valgbarhet, valgkretser og valggjennomføringen.  Ved UiB er det flere ledelsesmodeller og ulike styresammensetning ved fakultetene.  Arbeidsgruppen har derfor lagt vekt på problemstillinger relatert til ledelse av organene, styresammensetning og ekstern representasjon.

Mandatet for gruppen ble vedtatt av universitetsstyret i sak 106/17