Hjem
Ansattsider

Prosjektadministrasjon BOA – EU oppfølging

Innhold

Del 2: Prosjektadministrasjon BOA – Rapportering i H2020

Målgruppe: Prosjektøkonom som har EU-prosjekter

Dette er et teoretisk kurs som er obligatorisk for målgruppen. Kurset har til formål å gi prosjektøkonomer som arbeider med EU-prosjekter en nødvendig oppdatering på rutiner knyttet til rapportering av EU-prosjekter.

Kursinnhold:

  • Rapporteringskravene i hht kontrakt
  • Kort gjennomgang av eligible cost
  • Beregning av lønnskostnader ved UiB
  • Fra avstemmingsskjema til Form C inkludert lønnsavregning (praktisk gjennomgang)
  • Hvordan fylle ut Form C i portalen

Den som skal opprette og arbeide med prosjekt innen Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) må også ta egne kurs:

Påmelding: Elektronisk påmelding