Hjem
Ansattsider

Prosjektadministrasjon BOA – Rapportering i H2020

Målgruppe: Prosjektøkonomer som har ansvar for den økonomiske rapportering for H2020 prosjekt (Form  C). Administrasjonssjefer, personer som arbeider/vil komme til å arbeide med rapportering av prosjekt i H2020.

Kursinnhold:

  • Rapporteringskravene i hht kontrakt
  • Kort gjennomgang av eligible cost
  • Beregning av lønnskostnader ved UiB
  • Fra avstemmingsskjema til Form C inkludert lønnsavregning (praktisk gjennomgang)
  • Hvordan fylle ut Form C i portalen

Kurset vil bli holdt på norsk (slides vil forekomme på engelsk)

Kursholder/Kontaktperson: Hege D. Høiland

Påmelding: Elektronisk påmelding