Hjem

Ansattsider

BOTT-samarbeidet

UiB jobber videre med utviklingen av ny arkiv- og saksbehandlingsløsning

Universitetet i Bergen er en del av prosjektet BOTT Saksbehandling og arkiv, sammen med UiO, UiT og NTNU.

Målet gjennom prosjektet er at universitetene i BOTT-samarbeidet skal få standardiserte arbeidsprosesser og at man anskaffer en felles plattform for digitalisering av arbeidsprosesser.

BOTT Saksbehandling og arkiv er nå i dialog med mulige tilbydere i markedet om det framtidige anbudet. Prosjektet har varslet gjennom DOFFIN at anbudet vil kunngjøres 14. desember 2018. Målet er å signere kontrakt etter sommeren 2019.

Hva betyr det for deg som ansatt ved UiB?

I 2020 vil UiB få et nytt system som skal gi mer effektiv saksbehandling, samt bedre journalføring og arkivering av dokumenter. Ansatte ved de fire største universitetene i Norge vil få nye og like måter å jobbe på i framtida.

Les mer om hva som skjer i prosjektet på de nasjonale nettsidene til BOTT-samarbeidet.