Hjem

Ansattsider

Datasikkerhet

Er du sikker?

Direktøren i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har fastslått at Norge står overfor en økende risiko for å bli rammet av datakriminalitet. Brukeren er ofte det svakeste leddet når vi utsettes for hacking. Sikrer du dine data godt nok?

Datasikkerhet

Det kan være vanskelig å oppdage – at du er blitt hacket, lurt eller svindlet. Mange trusselaktører på nettet er ute etter informasjon som kan utnyttes til å tjene penger, stjele ressurser eller utnytte vår infrastruktur. Den siste tiden har «mining av bitcoins», kryptovirus og direktørsvindel vært utbredt, også i kunnskapssektoren.  Lokalt er vi nylig blitt minnet om dette da det ble kjent at 19 av UiBs ansatte er blitt frastjålet sitt brukernavn og passord i et hacking-angrep. 

Det er flere måter å få tilgang til kontoer og passord på, for eksempel gjennom e-post med linker der du blir bedt om å taste inn brukernavn og passord på en nettside som likner er tilnærmet identisk på med en du vanligvis bruker, som Google eller Facebook-bruker til vanlig. Det viktigste forsvaret vårt mot hacking, er høy bevissthet og forholdsregler vi kan ta selv.

Hvordan kan du unngå å bli hacket:

 • Bruk lange passord
 • Hold programvare oppdatert.
 • Ikke bli lurt av e-post, sjekk om adressene (url og e-post) er lik de du kjenner fra før
 • Ha separat e-postadresse for privat bruk
 • Vær varsom på åpne nettverk
 • Se om for virus og andre ondsinnede programmer
 • Vær oppmerksom på såkalt «direktørsvindel», der noen gir seg ut for å være en av dine venner eller utgir seg for å skulle hjelpe deg med din PC
 • Se opp for ID-tyveri


Hvordan oppdager du at du har blitt hacket?

 • Noen sender ut e-post eller spam til andre i ditt navn
 • IT-avdelingen, Google, Facebook, nettbanken eller andre gir beskjed om at du logger inn fra uventede steder
 • Venner gir beskjed om at du skriver rare ting i e-post eller på sosiale medier
 • Du blir utestengt fra nettjenester du vanligvis bruker, fordi kontoen din har blitt svartelistet


Hva gjør du hvis du oppdager at du er blitt hacket?

 • Gi beskjed til lokal brukerstøtte eller IT-avdeling om hva som har skjedd
 • Bytt alle passord, bruk en annen maskin enn den du vanligvis bruker
 • Tenk over hvordan dette kan ha skjedd. Har du tastet inn brukernavn og passord på en rar nettside nylig?
 • Tenk over hvilken konto som er tatt, og hvilke rettigheter kontoen hadde i ulike systemer
 • Hvilken informasjon kan ha kommet på avveier? Kontakt berørte parter
 • Sperr bank- eller kredittkort straks hvis du har lagret kortinformasjon som kan misbrukes


(Kilde: uib.no/sikresiden)