Hjem
Ansattsider
Innspillmøte om UiBs strategi Hav, Liv Samfunn 2016-2022

Inviterer UiB-ansatte til innspillsmøte om strategi

De ansatte på UiB inviteres nå til å komme med innspill til arbeidet med revisjon av universitetets strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016-2022».

Prorektor Margareth Hagen
Prorektor Margareth Hagen og arbeidsgruppen inviterer nå de ansatte ved universitetet til felles innspillsmøter til revisjonen av UiBs strategi.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Universitetets strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016 – 2022», skal revideres innen 2019. Synspunkter fra universitetssamfunnet er en viktig del av grunnlaget for arbeidet, og derfor inviteres nå alle ansatte ved fakultetene, instituttene, sentrene og sentraladministrasjonen til felles innspillsmøter, 31. august og 11. september.

Ønsker innspill til delmål

Universitetsstyret vedtok i sak 7/18 og sak 42/18 mandat og opplegg for revisjonen. En sentral arbeidsgruppe bestående av dekanene og museumsdirektøren er i gang med arbeidet, under ledelse av prorektor Margareth Hagen.

Styret har lagt til grunn at strategiens overordnede visjon «Kunnskap som former samfunnet» og de fire strategiske hovedmålene (se faktaboks) skal ligge fast ut strategiperioden. Arbeidsgruppen inviterer nå de ansatte ved universitetet til å gi innspill om hvorvidt delmålene oppfattes som dekkende og tilstrekkelig ambisiøse for å oppnå de overordnede målene i «Hav, Liv, Samfunn». Er det nye delmål som bør føyes til? 

I strategien inngår omtale av tilretteleggende aktiviteter og tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Arbeidsgruppen ønsker også innspill til hvorvidt det bør inngå nye virkemidler og tiltak for å bidra til god måloppnåelse.

Tid og sted

For ansatte ved fakultetene MN, SV, HF, JUS og Universitetsmuseet finner møtet sted 31. august kl. 8.30 – 10.00, Egget i Studentsenteret

For påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5284582

For ansatte ved fakultetene MED, Psyk, KMD, UB og sentraladministrasjonen finner møtet sted 11. september kl. 11.00 – 12.30, Auditorium AHH, Armauer Hansens hus.

For påmelding innen 4.9: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5285317