Hjem
Ansattsider
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Program for studentaktiv læring

Program for studentaktiv læring er åpent for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Søknadsfrist i 2021 er 24. september.

Hovedinnhold

Dikus Program for studentaktiv læring omfatter prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Aktuelle fagmiljø kan søke om inntil fem millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil tre år.  

Forventninger og ambisjoner
Program for studentaktiv læring støtter prosjekter som:

  • utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktivelæringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utformingog gjennomføring av studentaktive læringsformer og tilhørendevurderingsformer
  • dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringermed overføringsverdi til andre studieprogrammer ogutdanningsinstitusjoner

Les mer om søknadsprosess og vurderingskriterier hos Diku, som fra juli 2021 inngår i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).