Hjem

Ansattsider

Etikk til frokost

Etikkfrokost om hvordan fremme redelighet

Mandag 17. desember er det etikkfrokost i Christie Café. Administrerende direktør for Østfoldforskning Ellen-Marie Forsberg vil presentere resultater fra PRINTEGER-prosjektet om hvordan forskningsorganisasjoner kan jobbe med å fremme redelighet i praksis.

Etikk til frokost
Redelighetsutvalget inviterer til frokostmøter om forskningsetikk i Christie Café.

Ellen-Marie Forsberg er doktor i filosofi og har 20 års erfaring med forskningsetikk bl.a. fra Nasjonale Forskningsetiske Komiteer og OsloMet. På OsloMet ledet hun Forskergruppen for Ansvarlig Innovasjon, og var bl.a. sentral i arbeidet med EU-prosjekter PRINTEGER (www.printeger.eu), som dreide seg om redelighet i forskning. Hun jobber i dag som administrerende direktør for Østfoldforskning, men er fortsatt engasjert i forskningsetikk og redelighet i forskning.

Temaet for denne etikkfrokosten vil i hovedsak dreie seg om resultater fra PRINTEGER-prosjektet, og mer spesifikt om hvordan forskningsorganisasjoner kan jobbe med å fremme redelighet i praksis. Hun vil omtale en survey som ble gjennomført i 8 universiteter i Europa og PRINTEGER-Bonn-erklæringen:

https://www.forskerforbundet.no/Documents/diverse/Bonn_PRINTEGER_statement_NO.pdf

https://printeger.eu/the-bonn-printeger-statement/

Det blir servering av frokost fra kl. 8.30 - kl. 9.00 før det faglige programmet starter.