Hjem
Ansattsider
Ny tjeneste

UiB har fått et nytt serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner!

UiB har fått et nytt serviceteam som skal hjelpe ansatte med foreldrepermisjoner og sykefravær.

Serviceteamet for fravær og foreldrepermisjoner er klar for å ta imot henvendelse fra ansatte, ledere og HR-konsulenter. Teamet kan hjelpe deg med spørsmål rundt foreldrepenger og sykepenger og mye mer innenfor fraværs og foreldrepermisjonsområdet. Teamet vil utvides i løpet av 2019.

Hva er Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner?

Serviceteamet skal sentralisere saksbehandling av foreldrepermisjoner fra A til Å, føre sykefravær ved hele UiB og ha innkreving og oppfølging av Nav på refusjoner.

Når det gjelder foreldrepermisjoner vil det si at vi skal ha møte med alle som skal ut i foreldrepermisjon for å gi veiledning og hjelp med søknad til NAV og UiB. På sikt er målet at teamet også skal kunne ta på seg flere oppgaver som er knyttet til refusjonsberettiget fravær, det vil si alle fravær som Nav gir refusjon for. 

Videre skal Serviceteamet være en rådgivende tjeneste for HR-medarbeidere og ledere. Vi kommer gjerne ut på enhetene og informerer, kurser og veileder etter ønske og behov. Serviceteamet er lokalisert i Christies gate 18, 1.etasje.  

Hva er hensikten med et slikt serviceteam?

  • mer likebehandling
  • bedre oppfølging til den ansatte
  • korrekt refusjon til UiB fra Nav

I BOTT-samarbeidet er det fokus på å ha like rutiner ved de store universitetene, og slike serviceteam med fokus på refusjoner er allerede etablert ved NTNU, UiO og UIT med stor suksess. De har fått bedre oversikt over fravær og refusjoner, som jo gir mer inntekter, samtidig som de ansatte får en bedre tjeneste. Foreldrepermisjoner kan være veldig komplekst for den ansatte, lederen og HR-konsulenten når saken ikke er helt A4 - dette skal Serviceteamet nå bidra til gjøre enklere!

Hva betyr dette for meg?

Som ansatt vil du få bedre oppfølging og hjelp når du skal ut i foreldrepermisjon og som leder vil du få bedre lederstøtte. Vi håper også at dette vil lette arbeidet litt for HR-konsulentene da vi både overtar foreldrepermisjoner og føring av sykmeldinger.

Når kan jeg ta denne tjenesten i bruk?

Vi vil starte en pilot med sentraladministrasjonen og et fakultet fra 1.januar 2019, men vi skal rulle ut tjenesten på hele UiB i løpet av 2019.

Serviceteamet vil komme rundt og informere ledere og HR-konsulenter ved hvert fakultet før de sentraliserer disse tjenestene. Serviceteamet består foreløpig av Elisabeth Valle, Åse Solberg og Anja Bere. Heidi Fretheim fra HR-avdelingen vil også ha en rolle i teamet.