Hjem
Ansattsider

Veiledning for de nye studieprogramsidene

Innhaldet på studieprogramsidene skal gi lesarene tilstrekkeleg og inspirerende informasjon. Dette gjør vi gjennom tilpassende ordvalg, tydelig språk og oversiktleg strukturering av innholdet.

Hovedinnhold

Hovedoverskrifter legges inn med Heading 2. Underoverskrifter med Heading 3.

Avsnittene kan avsluttes med lenker til videre lesning. Dette legger du inn ved å bruke "Call to action" under "Stil" i menylinjen.

Ny student

Dette feltet vil bli vist øverst på studieprogramsiden fra 7. juni til 1. september, men også fra 10. desember til 1. februar hvis programmet har studiestart om våren (avkrysning på "vår" i feltet "Studiestart" i redigeringsmodus på studieprogramsiden).

Her legger du inn informasjon om studiestarten. Selve teksten blir til i samarbeid mellom fakultetene og SA.

Ingress

Ingressen legger du i feltet “Study lead”. 

  • Rundt 30 ord eller to setninger. 
  • Vurder hva du mener er mest relevant 
  • SA vil kunne gjøre endringer 

Introduksjon (ikke egen overskrift)

Sist i introduksjonsteksten legger du inn video eller bilde. 

Video eller bilde legger du til ved legges inn ved hjelp av knappen "mediabrowser" i redigeringsfeltet. 

Bruk instillingen "Feature article standard" når du legger inn bildet. 

Både Alternativ tekst, tittel, Navn og bildefil bør inneholde navnet på studieprogrammet, feks "geografi bachelor". Dette øker synligheten i søkemotorer.

Jobb / Career 

Hvis vi nevner spesifikke yrker kan disse lenkes til yrkesbeskrivelsen på utdanning.no. Dette gjelder kun på norsk. 

Vitnesbyrd legger du inn til sist i dette avsnittet. Dette legger du til ved legges inn ved hjelp av knappen "Maler" i redigeringsfeltet. 

Oppbygging / Structure 

Emner skrives på denne måten: “EMNEKODE100 Emnetittel (10 studiepoeng)”. 

For eksempel: "MEVI100 Innføring i medievitenskap (10 studiepoeng)" 

Etter teksten om oppbygging, legger du inn lenke til studieløpstabellen for studiet. Dette gjør du ved hjelp av knappen "Maler" i redigeringsfeltet. 

Studiekvardag / Student life 

 

Kva lærer du /What you will learn 

Etter teksten legger du inn lenke til studieplanen. Dette må du gjøre på vanlig, manuell måte. 

Utveksling / Study period abroad 

Etter teksten om utveksling, legger du inn lenke til utvekslingsavtalene for studiet. Dette gjør du ved hjelp av knappen "Maler" i redigeringsfeltet. 

Korleis søke / How to apply 

For de ulike programtypene har vi laget ulike standardformuleringer for studieprogramsidene. 

Master - nynorsk

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her (marker denne knappen som "Call to action" ved hjelp av "stiler" i redigeringsfeltet.


Master - engelsk

Follow these links to find the general entry requirements and guidelines on how to apply:

You will also have to meet the programme specific entry requirements.

Grunnstudium (kun norsk)

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og REALR2: 
Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her