Hjem
Ansattsider
UiBs Humaniorastrategi 2018-2022

Utlysning av såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid

UiB lyser ut såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som har et sentralt humanistisk perspektiv. Søknadsfrist: 20. mars 2021.

Hovedinnhold

Formål

UiBs Humaniorastrategi har som ett av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådets og EUs programmer.

UiB lyser med dette ut såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som har et sentralt humanistisk perspektiv. I Humaniorastrategien defineres det humanistiske perspektivet på følgende måte: «Humaniora bidrar til historisk forståelse og er avgjørende for evnen til kritisk analyse, tolkningskompetanse og språklig bevissthet. Humanistiske fag gir spesifikke ferdigheter som har stor betydning for den offentlige samtalen, men har også en egenverdi som opplevelse og innsikt. Humaniora innebærer refleksjon omkring grunnleggende spørsmål om eksistens, erfaring, mening og verdier, og forvalter historisk hukommelse og kulturell bevissthet.»

Såkornsmidlene skal brukes til å forberede en prosjektsøknad rettet mot Forskningsrådets og/eller EUs programmer. Med forankring i humaniorastrategien ved UiB vil disse midlene kunne gi et solid løft til den tverrfaglige forskningen ved UiB ved at humanioraperspektivet blir inkludert i større prosjekter.

Retningslinjer

  • Inntil tre søknader om såkornsmidler vil bli støttet, og det kan søkes om inntil kr. 150.000 pr søknad. Midlene skal brukes innen 31.12.2021.
  • Midlene kan søkes av etablerte forskergrupper eller nye nettverk. Minst to fakultet ved UiB skal være involvert i søknaden.
  • Det oppnevnes en prosjektleder for hvert prosjekt som får tildelt midler. Prosjektlederen må være ansatt i fast vitenskapelig stilling ved UiB.
  • Det kan søkes om midler til workshops / konferanser, reisevirksomhet og / eller vit. assistanse. Et budsjett for bruk av såkornsmidlene skal følge søknaden.
  • Planene for en mulig prosjektsøknad (Forskningsrådet og/eller EU) skal beskrives i søknaden. UiB skal være koordinator av prosjektsøknaden.
  • Søknad om såkornsmidler skal forankres hos faglig ledelse ved alle involverte institutt, og sendes i ePhorte til Forsknings- og Innovasjonsavdeling ved Anja Hegen.
  • Søker må bruke søknadsskjema for såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid.

 

Ved utvelgelse av søknader vil det bli laget vekt på følgende kriterier:

Kvaliteten på det foreslåtte forskningsprosjekt

Kvaliteten på planen for en mulig prosjektsøknad rettet mot Forskningsrådets og/eller EUs programmer

  • Søknadene behandles av en programkomité bestående av prodekanene for forskning ved det humanistiske fakultet, det juridiske fakultet og visedekan for utdanning ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • En rapport som beskriver bruk av midlene skal leveres FIA innen 10.01.2022. Det vil bli laget en standard rapport til bruk for dette formålet.

Søknadsfrist: 20. mars 2021