Hjem
Ansattsider

Fond og legater

UiB administrerer L. Meltzers Høyskolefond, Bergen Universitetsfond og Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat, som ansatte kan søke midler fra.

Hovedinnhold

Fond og legater ved UiB

  • Bergen Universitetsfond
    Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen Universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops. 
  • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
    Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritet. Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes. 
  • Søk UiB om støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin
    Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre universitet og vitenskapelige høyskoler kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser. Støtte til forskningstermin gis til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden.

L. Meltzers Høyskolefond

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler. Se her for mer informasjon: https://meltzerfondet.w.uib.no/