Hjem
Ansattsider
Seminar

Nasjonalt studieveilederseminar 2019

Velkommen til Nasjonalt studieveilederseminar i Bergen!

Utsikt mot Bergen fra Fløyen
Foto:
Colourbox

Innhold

Universitetet i Bergen ønsker deg velkommen til årets nasjonale studieveilederseminar 19. og 20. september. Seminaret finner sted på nyoppussede Scandic Bergen City.

For årets seminar har vi valgt å fokusere på kjernen i veilederrollen – kommunikasjon. Hvordan og hvor kommuniserer vi best med studentene, hvordan håndterer vi negativ kommunikasjon i form av mobbing, og hvordan kan en student med særlige behov oppleve kommunikasjonen med utdanningsinstitusjonen sin? 

Vi har satt sammen et variert og interessant program med dyktige foredragsholdere, og har som mål at du som deltar skal reise hjem etter seminaret med en dose ny kunnskap og inspirasjon for jobben din. 

Torsdag 19. september

09.00-10.00 Kaffe og registrering

Seminaret er på Scandic Bergen City.

10.00-10.15 Velkommen

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal ønsker velkommen til seminaret. 

10.15-11.00 Skjæringspunktet mellom ord og handling

Elaine Bloom er gründer, foredragsholder, karriereveileder, kommunikasjonsveileder, mental trener, podcaster og coach. Elaine har jobbet med flere tusen mennesker fra over 55 land, og vil for mange være kjent fra bl.a. serien Karriereveilederen i samarbeid med NRK.

De indre og ytre påvirkningene som vi alle bærer med oss som veiledere er av stor betydning for hvem vi blir i møte med andre, og hvem vi lar andre bli i møte med oss. Hvordan støtte individer til å ta gode valg? Hva er egentlig nødvendige karriereferdigheter? Hvorfor er overgangskompetanse essensielt? Hvordan påvirkes vi av mentale filtre og tankefeller? Elaine vil gi deg konkrete verktøy og metoder du kan bruke i din arbeidshverdag.

11.15-12.00 Hemma og høyere utdanning

Torstein Lerhol har en sterkt nedsatt funksjonsevne og trenger assistanse 24/7. Likevel er han utdannet lektor, med en bachelor i samfunnshistorie fra Høyskolen i Lillehammer, PPU fra Høyskolen i Hedmark og en master i historie fra NTNU i Trondheim. I sitt foredrag forteller han om sitt møte med høyere utdanning - sosialt og faglig.

12.00-13.00 Lunsj

 

13.00-13.45 Parallellsesjoner

 

A: Grunnleggende GDPR for studieveiledere

Janecke Helene Veim er utdannet jurist og sykepleier, og jobber i dag som personvernombud ved UiB. Hva betyr egentlig de nye personvernreglene i praksis for studieveiledernes arbeidshverdag? Janecke vil gi deg en kort innføring i regelverket med fokus på de viktigste endringene. 

B: Studentinformasjon på video

Olaf Gundersen er kommunikasjonsrådgiver og deskleder på UiBs Kommunikasjonsavdeling.

Det er ingen hemmelighet at studentene våre kommuniserer på andre plattformer enn det vi som jobber i høyere utdanning gjør. Kommunikasjonsavdelingen ved UiB jobber med å nå frem til studentene ved å publisere korte videosnutter på Instagram og Facebook. Hvordan kan studieveiledere tenke nytt rundt informasjonsformidling til studenter? Hva kan verdien være av gå over til video? Og hvordan gjøres dette på en enkel måte? 

C: Bli kjent med chatboten Hubro

Anne-Lise Nordgulen er rådgiver ved Det humanistiske fakultet på UiB og har ansvar for studentrekruttering, studentinformasjon og studentmottak. Hun er i tillegg leder for fakultetets infosenter. Hun er nå ansatt i sentraladministrasjonen i et to-årig prosjekt som prosjektleder for Hubro 2: Videreutvikling av en chatbot som svarer på spørsmål relatert til studiehverdagen.

Anne-Lise skal snakke om prosessen med å lage en chatbot som Hubro, hva målet er, og hvilke utfordringer de har møtt underveis i arbeidet med å innføre denne type studentkommunikasjon på hele universitetet.

D: Hvordan kan vi møte, forstå og hjelpe studenter som er uferdige voksne?

Sonja Mellingen er psykologspesialist med klinisk spesialisering i rus og avhengighet, og arbeider som seksjonsleder for en allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Kronstad DPS. Hun er utdannet instruktør i motiverende samtale, og har selv erfaringer som både særs mislykket og nokså vellykket student. I denne parallellsesjonen vil du bli presentert for kommunikasjonsteknikker fra motiverende samtale. 

14.00-14.45 Parallellsesjoner

 

A: Grunnleggende GDPR for studieveiledere

Janecke Helene Veim er utdannet jurist og sykepleier, og jobber i dag som personvernombud ved UiB. Hva betyr egentlig de nye personvernreglene i praksis for studieveiledernes arbeidshverdag? Janecke vil gi deg en kort innføring i regelverket med fokus på de viktigste endringene. 

B: Brukertesting av studentinformasjon

Jørgen Thune Johnsen er medieviter og jobber med studentinformasjon og studentrekruttering i sentraladministrasjonen ved UiB.

De siste årene har UiB gått vekk fra de fleste trykksaker i kommunikasjonen med studenter og søkere. Nettsider og andre digitale kanaler har derfor blitt helt sentrale i kommunikasjonsarbeidet. Jørgen skal fortelle om hvordan UiB på en enkel måte gjennomfører brukertester for å sikre at informasjonen de sender ut er av god kvalitet.  

C: Hvordan styrke egen kompetanse som rådgiver gjennom internasjonal erfaring? 

Ellen Hagen jobber i DIKU og er ansvarlig for Euroguidance

Euroguidance er et europeisk nettverk som arbeider med å styrke den europeiske dimensjonen i rådgiverfeltet. De ønsker å gjøre mobilitet så tilgjengelig som mulig, både som læringsmobilitet for elever og studenter, men også for veiledere og rådgivere. I denne parallellsesjonen vil Ellen fortelle om hvorfor nettopp du skal søke internasjonal erfaring, hvordan få arbeidsgiveren din til å verdsette dette og hvor du kan finne informasjon om mulighetene for internasjonal erfaring.  

D: Hvordan kan vi møte, forstå og hjelpe studenter som er uferdige voksne? 

Sonja Mellingen er psykologspesialist med klinisk spesialisering i rus og avhengighet, og arbeider som seksjonsleder for en allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Kronstad DPS. Hun er utdannet instruktør i motiverende samtale, og har selv erfaringer som både særs mislykket og nokså vellykket student. I denne parallellsesjonen vil du bli presentert for kommunikasjonsteknikker fra motiverende samtale. 

15.00-15.30 Avslutning

Sosialt program torsdag 

16.00-18.00 Sosiale aktiviteter

Du kan velge å delta på én av disse tre sosiale aktivitetene:

Du har anledning til å bruke treningsenter og svømmehall på Studentsenteret begge dagene. 

19.00-23.00 Festmiddag

Middag og underholdning på Scandic Bergen City

Fredag 20. september

09.00-09.45 Pressmestring 

Egil Arne Skaun Knutsen er utdannet psykolog og har en privat psykologipraksis. I tillegg arbeider han som foredragsholder, kursholder og bedriftsrådgiver omkring temaet balanse mellom prestasjon-livskvalitet.

I sitt foredrag vil Egil snakke om forskjellen på press og stress, ta oss gjennom hvordan press er belastningen og stress den individuelle mobiliseringen av kraft for å gjøre noe med belastningen. Egil vil gi deg noen praktiske tips og råd til hvordan du kan håndtere arbeidshverdagen din. 

10.00-10.45 Unges utdanningsvalg  

Rahman Chaudhry er jusstudent, samfunnsdebattant og tidligere leder av Elevorganisasjonen. Rhaman skal fortelle om sin opplevelse av overgangen fra elev til student, og reflektere rundt karriereveiledning og unges utdanningsvalg.

11.00-12.15 Parallellsesjoner 

 

A: Systemisk e-postveiledning i praksis

Randi Nielsen er faglig koordinator for veiledning i Uddannelsesservice på Københavns universitet, og jobber både strategisk og «hands-on» med veiledning. Randi skal forklare hvorfor veiledning på e-post er det samme som vanlig veiledning. Hun vil presentere metoden for effektiv og virkningsfull veiledning på e-post som er utviklet av veilederne i Uddannelsesservice. Du vil bli presentert for språklige grep og eksempler på e-postsvar, og få anledning til å reflektere rundt egen mailpraksis.

B: Mobbing og høyere utdanning

Kjerstin Owren er utdannet lektor, og har videreutdanning i skolemiljøarbeid, skoleledelse og barnerettigheter.

I 2017 ble Kjerstin ansatt som Oslos første mobbeombud, og gir blant annet bistand til skoleledere for å sikre et trygt og godt læringsmiljø for barn og unge. Kjerstin skal fortelle om tiltak mot mobbing, og hva universiteter og høgskoler kan lære av arbeidet mot mobbing i Osloskolen. 

12.30-13.00 Avslutning 

13.00-14.00 Lunsj