Hjem
Ansattsider

Digitale arbeidsavtaler (DAP)

Informasjon om digitale arbeidskontrakter til saksbehandlere og ledere

UiB har innført en ny digital løsning for arbeidskontrakter (DAP). Denne vil være hurtigere å bruke både for saksbehandlere ved UiB og arbeidstakere. Digitale kontrakter for timelønn og honorarlønn (sensur og bedømmelse) innføres våren 2019.

Arbeidsgangen inneholder flere trinn. Foreløpig dekkes trinn 2-5 av løsningen:

  1. Avklare behov, finne kandidat og fastsette lønn.
  2. Utarbeide kontrakt
  3. Leder med BDM rolle godkjenner kontrakt
  4. Arbeidstaker aksepterer eller avslår kontrakt
  5. Kontrakt lastes automatisk i ePhorte, arbeidstaker etableres i HR-portalen.

1. Avklare behov, finne kandidat og fastsette lønn

Det må gjøres et forarbeid før kontrakt kan lages. 

2. Utarbeide kontrakt

Saksbehandlere som skal utarbeide kontrakter må ha fått rollen "kontraktsbehandler" i HR-Portalen. 

Søknad om rolle som kontraktsbehandler i DAP sendes UiBhjelp til ØKA-Lønn. Søknad sendes av leder. I søknaden må alle organisasjonsenheter spesifiseres.

Man kommer inn i løsningen ved å følge lenke og logge inn med Bank-ID.

3. Leder med BDM rolle godkjenner kontrakt

Som leder skal du godkjenne kontrakten før den sendes til arbeidstaker. Man kommer inn i løsningen ved å følge lenke og logge inn med Bank-ID. Alle som har stedfortrederrolle i HR-Portalen har automatisk tilgang til å godkjenne digitale arbeidsavtaler.

4. Arbeidstaker aksepterer eller avslår kontrakt

Arbeidstaker mottar en e-post med melding om at UiB ønsker å inngå en kontrakt. Se veiledning på egen side

5. Kontrakt lastes i ephorte

Når arbeidstaker har godkjent kontrakten blir den sendt tilbake til UiB og lastes automatisk inn i ePhorte. 

Ved spørsmål vennligst ring UiB på telefon (+47) 55 58 00 00 og be om å få snakke med den saksbehandleren som er oppgitt i e-posten du mottar.