Hjem
Ansattsider
Revidert strategi 2019-2022

Kunnskap som former samfunnet

UiB lanserer 25. mars sin reviderte strategi 2019-2022; Kunnskap som former samfunnet. Humaniora, bærekraft og digitalisering er blant områdene som nå skal bli enda mer synlig.

Kunnskap som former samfunnet

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

- Den retning UiB tar, våre verdivalg og de strategiske prioriteringene vi gjør, vil ha stor betydning for samfunnet rundt oss. Det skjer gjennom utdanningen vi gir, formidlingen av kunnskapen på mange ulike arenaer, og forskningen i hele bredden av fag, sier prorektor ved UiB, Margareth Hagen.

Hun har det siste året ledet arbeidet med revisjonen av UiB sin strategi, som offisielt blir lansert i Universitetsaulaen 25. mars.

De viktigste endringene

Selve visjonen til UiB; Kunnskap som former samfunnet, og de fire strategiske hovedmålene (se faktaboks) ligger fast ut strategiperioden frem til 2022.

Det som er nytt er blant annet at humaniora og samfunnsvitenskapen får en større plass i strategien enn tidligere. Satsingen på bærekraft og et ytterligere digitalt løft er også sentrale punkter for den reviderte planen.

- Strategien vi har hatt siden 2016 har virket, den har ført til samfunnsnyttige prioriteringer og utviklet universitetet i en god retning. I den reviderte strategien har mange nye områder fått større synlighet og plass. Blant disse finner vi digital danning, vitenskapsrådgivning, innovasjon, større fokus på karrierestøtte og arbeidsmiljø, lektorutdanningen, bærekraft, og livslang læring, sier Hagen.

Omfattende arbeid

- Hvorfor har UiB nå revidert strategien?

- Da strategien ble vedtatt for tre år siden, vedtok styret også at den skulle revideres ved halvgått løp. Revisjonen har gitt oss anledning til å evaluere hvordan vi ligger an, og til å justere kursen vår. Mye har skjedd både med UiB og vår omverden de siste årene, sier Hagen, og viser blant annet til betydelige institusjonelle endringer, store nasjonale reformer, endringer i virksomhetens rammebetingelser og økt satsing på digitalisering, samt at flere av målene i strategien som ble vedtatt fra 2016 er nådd.

Studenter og ansatte involvert

Den reviderte strategien utgjør styringsdokumentet for hele universitetet i årene fremover. Hagen har gjennom prosessen vært klar på at når virkemidlene i strategien skal justeres, skal studentenes og de ansattes innspill bli hørt.

- Vi har hatt innspillmøter med alle fakultetene, det er et samlet dekanlag som har arbeidet frem den nye strategien, og vi har gjennom prosessen fått kontinuerlige og kloke innspill fra studentene. I tillegg har styret jevnlig blitt orientert og gitt sine råd underveis, før den reviderte strategien ble vedtatt i februar 2019, sier hun.

Betydning for samfunnet

Forskningsbasert utdanningKreftforskning og andre medisinske gjennombrudd. Vitenskapelig rådgivning og samarbeid med FN om bærekraftig hav. Engasjementet rundt plastforurensingen etter funnet av PlasthvalenKurering av angst på fire dager. Utforsking av dyphavetGrunnforskning i verdensrommet. Omskrivning av menneskets historie gjennom arkeologiske funn i Sør-Afrika.

Gjennom utdanning, forskning og formidling former kunnskap fra UiB samfunnet på mange plan. Hagen slår fast at UiB sin strategi derfor har stor betydning også utenfor de akademiske veggene.

- Universitetet er ett av samfunnets bærende institusjoner, og har et særegent ansvar for å frembringe og røkte autonom og ny kunnskap og forskning. Som en av Norges viktigste kunnskapsinstitusjoner, har UiB også et særegen posisjon og rolle på Vestlandet, sier prorektor, og legger til:

- Det kanskje aller viktigste vi bidrar med når det gjelder å forme samfunnet, er forskningsbasert utdanning. At vi bidrar med kandidater til samfunnet som kan tenke kritisk og som evner å tilegne seg kunnskapen på en selvstendig og kompetent måte.