Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret 2019

Presentasjon av Vivian Woodfin

Universitetet i Bergen har konkurransedyktige vilkår for doktorgradskandidater og postdoktorer på verdensbasis, noe som tydeliggjøres gjennom et stort antall internasjonale søkere til slike stillinger, men det er alltid rom for forbedring.

UiB har et stort mangfold av doktorgradskandidater og postdoktorer, både norske og internasjonale, yngre og eldre, private og offentlige finansierte. Selv om bakgrunnene og interessene varierer, deler denne generasjonen av forskere en rekke egenskaper, som å være hardtarbeidende, dedikerte, entusiastiske og kreative. Vår generasjon kommer til å forme universitetets fremtidige forskning, internasjonal utmerkelse, vekst, samt bidra til å adressere de store globale problemene vi står ovenfor.

For å takle dagens utfordringer kreves det en større fleksibilitet og langsiktig tenkning enn noen gang før. Det har aldri vært viktigere med rettferdige, «bottom-up» demokratiske prosesser og innovasjon i samfunnet vårt, og universitetene våre må være et godt eksempel på det.

For at UiB og vi forblir konkurransedyktige i dagens marked trenger vi bedre infrastruktur, teknologi, arbeidsvilkår og muligheter. Våre yngre forskere må få lov til å beholde fokus på det som er viktig, forskningen. Å forbedre arbeidsvilkår for de som hierarkisk sett står lavest rangert i dag vil være en stor investering i universitetets fremtid. Likestilling, mindre midlertidige stillinger og flere forutsigbare karrieremuligheter tidligere i forskningsløpet er forutsetninger for det nivået av risikotaking og kreativitet som trengs for at vi kan lede an i å besvare de viktige forskningsspørsmålene.

Vi trenger flere muligheter til å møte internasjonale samarbeidspartnere og representere UiB på verdensscenen. I tillegg trenger vi en solid utdanning. For eksempel kunne det å forbedre det pedagogiske utdanningstilbudet for midlertidige stillinger øke studiekvaliteten, forbedre universitetets rangering og gi doktorgradskandidater og postdoktorer mulighet til å peke til konkrete kurs og undervisningsresultater i fremtiden.

Ved å støtte midlertidige ansattes behov vil universitetet styrkes og vokse.

På mange måter viser universitetet oss allerede et nivå av respekt, frihet og likestilling som gir et solid fundament for god kommunikasjon og godt samarbeid. Men jeg tror at ytterligere forbedringer av midlertidige ansattes arbeidsvilkår er de strategiske og bærekraftige endringene som skal til for at UiB skal nå sine egne eksplisitte mål og ambisjoner.                  

Jeg er en tysk-polsk-amerikansk doktorgradskandidat og har bodd og jobbet i Bergen siden 2012. Mitt arbeid som psykolog består av å samarbeide med andre. Før jeg begynte å forske på Institutt for klinisk psykologi jobbet jeg på Avdeling for rusmedisin på Haukeland Universitetssykehus. I tillegg har jeg i over seks år jobbet på ulike vurderingsteam, organisasjonsarbeidsgrupper og i ulike styreverv. Det siste året har jeg vært representant for midlertidige ansatte på styret til Det psykologiske fakultet. Jeg liker å jobbe sammen med andre, og har tro på at vi får til mye gjennom demokratiske prosesser og konstruktiv kommunikasjon. Men jeg er også menneskelig, så ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe som bekymrer deg.