Hjem
Ansattsider
Nyhet

Skal kartlegge trakassering på UiB

– Vi tar mobbing og trakassering på alvor og vi trenger å vite mer om omfanget, sier Dag Rune Olsen. I mai er UiB med på en nasjonal kartlegging for norske universiteter og høgskoler.

Muséplass
Foto/ill.:
Simon Brandseth

Hovedinnhold

Fra 20. mai og fram til 31. mai gjennomføres kartleggingen for rundt 40.000 ansatte ved landets universiteter og høgskoler. Alle ansatte skal svare på om de har opplevd mobbing eller trakassering i jobbsammenheng, og om de vet hvor de skal henvende seg hvis de har opplevd dette. I kartleggingen er det også spørsmål om hvilken posisjon den som mobber eller trakasserer har.

– ARK-undersøkelsen har spørsmål om arbeidsmiljøet, men stiller ikke direkte spørsmål om mobbing og trakassering. Kartleggingen vil gi oss konkrete tall. Det gir grunnlag for tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering, sier Olsen.

Senke terskelen

Kartleggingen er anonym. Ingen oppgir navn og koblingen mellom epost-adresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ansatte ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet.

Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om at Ipsos Norge. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Universiteter og høgskoler kan be om rapport på institusjonsnivå, men ikke på fakultets- og instituttnivå.

Telefontjeneste

Trenger du noen å snakke med i forbindelse med tematikken er det opprettet en egen 24/7-telefontjeneste i tiden under og etter kartleggingen.  Det er Senter for krisepsykologi i Bergen som har telefontjenesten og telefonnummeret finner du i spørreskjemaet.

Si i fra

Fordi kartleggingen er anonym vil ikke svarene kunne brukes som en varsling.

 – Dersom du har opplevd mobbing eller trakassering i din arbeidshverdag ber vi deg melde fra og bruke våre kanaler for å si ifra, sier Olsen.

Her finner du UiBs rutiner for varsling.