Hjem
Ansattsider
Promosjon

Datoer for promosjon / Dates for doctoral degree award ceremonies

Oversikt over de neste promosjoner / Schedule for the next doctoral degree award ceremonies

Main content

26. februar 2021 (digital) - for kandidater som har disputert i høstsemesteret

Promosjonen som var planlagt avholdt i april er utsatt til august/september 2021

August/september 2021 - for kandidater som har disputert i vårsemesteret

 

ENGLISH:

26 February 2021 (digital) - for candidates with public defence in the autumn

The doctoral degree award ceremony planned for April is postponed until August/September 2021

August/September 2021 - for candidates with public defence in the spring semester

 

 

KONTAKT:
Arrangementskontoret ved Bente Krossøy (bente.krossoy@uib.no)