Hjem
Ansattsider
Åpne nettkurs fra UiB høsten 2019

Studer på nett med UiB

Denne høsten har du flere muligheter enn noen gang til å ta gratis nettkurs fra Universitetet i Bergen (UiB). Det gir en unik anledning til å bygge kompetanse og utforske interesseområder gjennom kurs som er utviklet av UiBs fremragende fagmiljøer.

Bilde av fire moocs UiB tilbyr på Futurelearn
Foto/ill.:
UIB/Futurelearn

Hovedinnhold

UiB har i en årrekke utviklet såkalte MOOCS (Massive Online Open Courses), de fleste av dem publisert på plattformen Futurelearn. Alle er åpne og gratis tilgjengelig - det eneste du trenger er nett-tilgang og interesse!

Denne høsten kan du gå i gang med disse kursene:

Populære kurs om klimaendringer og forvaltning av naturressurser

Causes of Climate Change var det første kurset UiB lanserte på plattformen Futurelearn og har vært en formidabel suksess med mange tusen kursdeltakere i flere år. Kurset er utviklet av Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning under faglig ledelse av professor Kerim Hestnes Nisancioglu og professor Asgeir Sorteberg.

Kurset gir innsikt i hva som driver klimasystemet og klimaendringene, tar for seg naturlige klimapåvirkninger som sol og vulkaner, og diskuterer også menneskeskapte påvirkninger. 

 

På tross av mye kunnskap om hvordan naturressurer bør forvaltes er det mange eksempler på feilforvaltning, ofte med dramatiske konsekvenser. Målet med kurset Natural Resource Management er å bygge solid intuitiv forståelse av teorier og prinsipper som ligger til grunn for naturressurser,  blant annet gjennom å gi studenten erfaringer med et unikt sett av animasjoner, simulatorer, og simuleringsmodeller.

Kurset er utviklet av professor Erling Moxnes ved Universitetet i Bergen i samarbeid med associate professor Stephen Alessi ved University of Iowa. Kurset er gratis, men tilbyr også eksamen og 10 studiepoeng på masternivå.

 

Kurs i medisinsk fredsarbeid og arbeidshelse 

Kurset Global Health, Conflict and Violence tar sikte på å skape forståelsen for medisinsk fredsarbeid, og rollen til helsearbeidere i konfliktområder. 

Det andre kurset i denne serien heter Adressing Violence through Patient Care og gir kunnskap om helsearbeidernes sentrale rolle i arbeidet med fredsbyggende arbeid, og med å forebygge vold og i kliniske omgivelser.

Begge disse kursene er utviklet av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB under faglig ledelse av professor og forskningsleder Ingvild Fossgard Sandøy.

Kurset Occupational Health in Developing Countries har fokus på arbeidshelse i utviklingsland og er rettet mot alle typer helsepersonell. Det gir opplæring i hvordan arbeid med arbeidshelse kan forebygge og redusere sykdom og skader forårsaket av arbeidsforhold.

Kurset er utviklet av Senter for Internasjonale Helse ved UiB, under faglig ledelse av professor Bente Moen.


Urban arkeologi og historien til greske og romerske byer

Det strategiske partnerskapet Ancient Cities er et internasjonalt prosjekt som samler universiteter fra seks forskjellige europeiske land for å styrke digital læring innen humaniora. Prosjektet har produsert mooc'en Discovering Greek and Roman Cities, beregnet for et bredt publikum og en digital læringsmodul for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner.  Kurset er tre-språklig (engelsk, fransk og tysk) og skal gi en grunnleggende forståelse av tilnærmingene og metodene i urban arkeologi og om utformingen og historien til greske og romerske byer og om deres innbyggere.

Fra Universitetet i Bergen er professor Simon Malmberg faglig ansvarlig.

 

God nettlæring!