Hjem
Ansattsider
Ny utlysning

Søk utviklingsstøtte til nettbasert EVU

Lyst til å lage nettkurs? Fagmiljøer ved UiB kan nå søke UiB Videre om støtte til utvikling av nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Søk innen 15. oktober 2019.

Intern utlysning: Utviklingsstøtte nettbasert videreutdanning
Fagmiljøer ved UiB kan nå søke om støtte til utvikling av nye eller reviderte videreutdanningstilbud.
Foto/ill.:
Illustrajonsbilde

UiB Videre lyser ut nye utviklingsmidler à kr 50.000 til fagmiljøer som har lyst til å utvikle nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Det kan være studiepoenggivende videreutdanningskurs, kortere etterutdanningskurs uten studiepoeng eller en ny MOOC (Massive Open Online Courses) i samarbeid med UiBs partner FutureLearn

Hva kan man søke om?

Alle UiBs fagmiljøer kan søke om støtte til utvikling av helt nye nettbaserte kurs, eller til revisjon og digitalisering av eksisterende kurs. Eksempler: 

 • Kursdesign nye nettbaserte evu-kurs
 • Redesign og digitalisering av eksisterende evu-kurs
 • Utvikling av tverrfaglige nettbaserte evu-kurs
 • Markedsanalyser/Behovskartlegging
 • Medieproduksjoner/Utvikling av digitale læringsressurser
 • Mobilpakke (for egenproduksjon av feks undervisningsvideoer. Du får opplæring i bruk av mobilkamera og tilleggsutstyr.)
 • Forprosjektering av ny MOOC

Medieproduksjon vil foregå i samarbeid med UiB læringslab, etter nærmere avtale. 

Hva skal søknaden inneholde? 

Send en enkel og kortfattet søknad på max. 2 A4-sider som inneholder følgende:

 • Instituttnavn og faglig kontaktperson
 • Fagområde
 • Kort og konkret beskrivelse av hva dere søker støtte til, se eksempler over
 • Mål og hensikt, mulig gevinst
 • Målgrupper
 • Eventuelle samarbeidspartnere
 • Hovedaktiviteter og framdriftsplan, planlagt oppstart av ferdigutviklet/revidert kurs
 • Søknadsbeløp og budsjett
 • Informasjon om evt. andre finansieringskilder

UiB Videre tar kontakt dersom vi trenger flere opplysninger. 

Kriterier for tildeling

Vi vil legge vekt på følgende når vi prioriterer hvilke prosjekter som skal få utviklingsstøtte:

 • Om prosjektet er gjennomtenkt/gjennomarbeidet, og realiserbart
 • Om det er potensiale for gjenbruk og/eller videreutvikling
 • Eventuell tilknytning til UiBs strategiske satsingsområder og/eller klyngesatsinger

Alle søknader skal sendes UiB Videre innen 15. oktober, og være godkjent av instituttledelsen. 

Utlysningen av utviklingsstøtte for 2019 er i tråd med gjeldende Handlingsplan for etter- og videreutdanning ved UiB 2018-2022 og tilhørende tiltaksplan for digitalisering.