Hjem
Ansattsider
Nyhet

UiB-avdelinger endrer navn

Forskningsadministrativ avdeling blir til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), og Studieadministrativ avdeling blir til Studieavdelingen (SA).

Benedicte Løseth og Christen Soleim
Benedicte Løseth og Christen Soleim er direktører for henholdsvis Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) og Studieavdelingen (SA) ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Torill Ervik/Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

De nye navnene er mer i tråd med resten av de sentraladministrative avdelingene, på den måten at man i navnet ikke gjentar ordet administrasjon flere ganger. Navneendringen er en mindre justering, og vil ikke ha særskilt betydning hverken for ansatte eller studenter.

- Jeg er fornøyd med at UiB nå vil fremstå mer helhetlig, med samme navnestruktur i sentraladministrasjonen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm om endringene som nå blir gjort.

Nye navn

Forsknings- og innovasjonsavdelingen vil ha forkortelsen FIA, og det engelske navnet blir Division of Research and Innovation.

- Forsknings- og innovasjonsavdelingen jobber i all hovedsak med forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse, og det nye navnet gjenspeiler dette i større grad. I noen sammenhenger vil det likevel være viktig at man er ekstra bevisst på at Forsknings- og innovasjonsavdelingen er administrativ, slik at det ikke oppfattes som at avdelingen jobber med utøvende forskning, sier avdelingsdirektør på FIA, Benedicte Løseth.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen bidrar med viktige støtteoppgaver knyttet til UiB sin kjerneaktivitet. Det gjelder både kontraktsoppfølging av forsknings- og innovasjonsprosjekter, søknadskompetanse knyttet til nasjonale og internasjonale finansieringskilder, og som tilrettelegger for UiB sine satsinger på fremragende forskning, forskerutdanning, internasjonalisering, bærekraft og innovasjon.

- Det er viktig for UIB at vi synliggjør vår innsats på innovasjon og entreprenørskap. Vi skal fortsette å utvikle gode virkemidler for innovasjon og skal fremover bli enda bedre på å legge til rette for samarbeid om forskningsdrevet innovasjon, for å styrke oss i konkurransen om forskningsmidler. Styret vedtok i juni en ny handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap, og det nye navnet er med å synliggjøre at innovasjon er en viktig del av samfunnsoppdraget sammen med forskning, sier rektor Dag Rune Olsen.

- De siste årene har rektoratet arbeidet for et tettere samarbeid mellom dekanatene og Forskningsadministrativ avdeling. Vi er opptatt av å ha en Forsknings- og innovasjonsavdeling som er offensiv og nytenkende i tett dialog med fagmiljøer og samarbeidspartnere, og da er det viktig at UiB ikke fremstår som en for byråkratisk organisasjon, sier prorektor Margareth Hagen.

- «Studieavdelingen» er mer dekkende

- Det nye navnet på Studieadministrativ avdeling blir Studieavdelingen, forkortet SA. På engelsk vil avdelingen ha benevnelsen «Division of Student and Academic Affairs». Dette er også en vanlig benevnelse internasjonalt på avdelinger som arbeider med tjenester for undervisere og studenter og strategiske støttefunksjoner for faglig ledelse, sier avdelingsdirektør på SA, Christen Soleim.

Han legger til: 

- Vi er glade for det nye navnet, og synes det er mer dekkende for aktiviteten vår.

Også viserektor Oddrun Samdal er fornøyd med endringene som nå blir gjort.

- I den perioden jeg har vært viserektor for utdanning, har vi hatt fokus både på forvaltning og utvikling av studiene. Det nye navnet kommuniserer bedre at studieadministrasjonen ikke bare arbeider med forvaltning, men også er en viktig støttespiller i arbeidet med å fornye undervisning og vurdering, og tilrettelegge for læring, sier hun.