Hjem
Ansattsider
Nyhet

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2020

Ottesheimen
Foto/ill.:
UiB

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for  vinteren 2020,  i perioden  05. januar-05. april  2020.
Vinterferien er lagt inn med 2 perioder:

Del 1:  20. februar - 25. februar
Del 2:  25. februar - 01. mars

Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/apex/f?p=106:1::::::)  ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon.  Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på  Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til utleie».  Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord.

Søknadsfristen er 01. november,  trekningen foretas  05. november 2019.

Hilsen
Eiendomsavdelingen