Hjem
Ansattsider
Nyhet

Omlegging av gangvei fra 14. oktober 2019 til 2021

Stoppskilt
Foto/ill.:
UiB

Grunnet ombygging og rehabilitering av Jahnebakken 3 og Allegaten 70 (Klimaklyngen), vil gangveien mellom Allegaten 70 og bybanestopp i Nygårdsgaten bli stengt fra og med mandag 14.10.2019 og til 2021.

Alternative gangveier er vist på vedlagt kartutsnitt.