Hjem
Ansattsider

Prosjekt for IAM

Felles IAM skal sikre at riktige personer får riktige tilganger, til riktig tid, og av riktig grunn. 

Etablering av en felles IAM løsning for UH-sektoren er en del av handlingsplan for digitalisering og er en viktig forutsetning for realisering av andre felles initiativ for sektoren. 

Målet med IAM som en fellestjeneste i UH-sektoren:
Målet er at informasjon om personer, tilganger og rapportering håndteres på en åpen og sikker måte med fokus på kvalitet og brukeropplevelse. 

Felles IAM for UH-sektoren bidrar til at vi når mål om livslang læring, samhandling og standardisering på tvers i hele UH-sektoren. I tillegg vil felles IAM gi bedre brukeropplevelse, sikkerhet, høyere etterlevelse av lovverk, samt at det gir en effektiviseringsgevinst. 

For mer informasjon eller ofte stilte spørsmål, se Uninetts side for Felles IAM.

Pilot
En vellykket pilot er første skritt på veien mot realisering av målbilde for felles UH IAM. Innholdet i piloten skal vise konkrete resultater som gir merverdi for UiB, samtidig som den gir trygghet og skaper entusiasme overfor de andre i sektoren gjennom å synliggjøre gevinster og effekter av IAM. 

Piloten skal teste ut en standardisert IAM løsning som vil gi forutsigbarhet og redusere risiko for institusjoner som vil innføre IAM etter UiB. Piloten må sørge for å svare ut noen av de andre institusjonenes bekymringer og forventninger til gevinster og ønskede effekter. 

Hva er siste nytt i prosjektet?

Anskaffelsesprosessen er avsluttet, og Identity Automation er valgt som leverandør av ny IAM-løsning. Grunnet dagens situasjon blir alt arbeidet med leverandøren gjennomført digitalt. Detaljer og krav til IAM-løsning blir i disse dager fastsatt.

Prosesser for onboarding, endring og offboarding av studenter, ansatte og gjester/eksterne har vært på høring hos BOTT-institusjonene, og det jobbes nå med å ferdigstille disse.

Hva betyr prosjektet for UiB-ansatte?

Det vil komme nye retningslinjer og rutiner for å opprette brukerkonto og for å gi tilgang til systemer ved UiB. 

Ved UiB skal Sebra (Sentral brukeradministrasjon) erstattes av et nytt system for brukeradministrasjon - et IGA-system. Felles IAM er ny IGA, sammen med UiB sine autentiseringsløsninger; Feide og AD Azure (Office 365). Dette vil sikre riktige tilgang til applikasjoner og ressurser basert på hvilken rolle brukeren har. 

Hvem jobber i prosjektet?

Elisabeth Løkkebø, prosjektleder 

Gisle Aas, ITA 

Elin Bjørndal, ITA 

Robert Hetlelid, ITA 

Angela Tuck, ITA 

Ivo Beijersbergen, ITA 

Nina Fox, SA 

Even O. Sørland, HR 

Vidar Lidtun, HR 

Lyder Jensen, ØKA 

Kate Fauskanger, ØKA 

Stian Paulsen Garberg, Prosjektstøtte

Faseplan

Pilotere ny IGA: Fram til 01.01.2021 

Videre innføring: Fra 01.01.2021