Hjem
Ansattsider
Nyhet

Fra arbeidspraksis til jobb!

Hvordan kan UiB bidra til et mer inkluderende arbeidsliv? Det medisinske fakultet deler sine erfaringer med ordningen arbeidspraksis.

Ved Klinisk institutt 1 (K1) møter vi Hermina Gjertsen, administrasjonssjef Jorunn Skei og seksjonssjef Marianne Bø Larsen. 

Hermina har hatt praksisplass innen kontor- og administrasjon i seks måneder hos K1. På bakgrunn av flott innsats og gode referanser har Hermina nettopp fått vite at hun har fått jobb i en annen spennende stilling utenfor UiB. 

Vi har spurt henne og K1 hvorfor arbeidspraksis er et viktig tiltak for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.  

Erfaringer fra arbeidspraksis

- Hvordan har praksisen din ved K1 vært?   

Jeg har hatt en veldig god opplevelse her hos K1 det siste halvåret. Her ble jeg tatt veldig godt imot av alle, og jeg kom raskt på plass både med arbeidsoppgavene og det sosiale, sier Hemina. 

Arbeidskollegaene mine har vært rause med å dele sin tid og sin kunnskap med meg. Mitt arbeidsforhold vært preget av målrettet kompetanseutvikling, og følelse av å være en verdsatt ressurs, avslutter hun.   

- Hvorfor har arbeidspraksis ved UiB vært viktig for deg?   

Først og fremst handler det om erfaring som bidrar til utvikling av mine personlige evner og ferdigheter. Oppholdet hos K1 er viktig for å kunne vise til ny kunnskap og nye erfaringer med tanke på videre jobbsøking, avslutter hun.  

Et viktig tiltak 

Seksjonssjef for rekruttering ved Det medisinske fakultet, Marianne Bø Larsen har gode erfaringer med praksisplass-kandidater. Hun understreker at felles forventningsavklaring og tilrettelegging er viktige forutsetninger når en skal ha praksisplass-kandidater.  

Tiltaket med praksisplasser er viktig for å fange opp dem eller de som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet og som trenger “ett lite dytt” for å komme i arbeid igjen. UiB er en stor, statlig utdanningsinstitusjon, og det er viktig at vi tar vårt samfunnsansvar for å bidra til et godt og inkluderende arbeidsliv der vi kan, sier Larsen.  

En ordning flere bør benytte seg av 

Administrasjonssjef Jorunn Skei mener at flere enheter ved UiB vil ha nytte av denne ordningen.  

Ved mitt institutt var vi i en situasjon hvor vi hadde for lite ressurser i administrasjonen. Vi hadde behov for hjelp og Hermina gled rett inn i administrasjonen fra første dag og var til hjelp og nytte med en gang. I tillegg var det veldig kjekt å bli kjent med en ny person, som også bidro positivt til det sosiale arbeidsmiljøet. Dette er uten tvil en ordning som er bra for både praksiskandidaten og for oss som praksissted, sier Skei.  

Grip muligheten 

Vi som arbeidsgiver skal ikke være så redd for de såkalte “hullene i en cv”. Det er gode grunner til at de er der og veldig ofte gir det den enkelte erfaringer som også er direkte relevante for arbeidslivet.  

Så min anbefaling er: får du muligheten til å ta imot en praksiskandidat - grip den! avslutter administrasjonssjef Jorunn Skei.