Hjem
Ansattsider
Nyhet

Ny kontaktinformasjon for Kortsenteret fra 11.november 2019

Som en del av ny felles tjenesteportal (UiBhjelp) og en vei inn til sentraladministrasjonen vil Kortsenteret være operative i UiBhjelp (hjelp.uib.no) fra 11.november.

Bilde av et adgangskort
Foto/ill.:
Colourbox

Alle henvendelser fra kortansvarlige, ansatte og studenter til Kortsenteret som f.eks. gjelder adgangskort, tilgang til bygg, åpning/lukking av dører mm. skal fra samme dato skje via UiBhjelp. Kortsenteret vil behandle og besvare alle henvendelser via UiBhjelp.

Diverse skjema som tidligere har lagt på ansattsidene er nå overført til UiBhjelp.
Det som gjelder adgangskort og tilgang til bygg finner dere informasjon om under menyene «Campus» og «Bestille noe».

Henvendelser på mail vil kun bli besvart med en henvisning til å legge saken inn i UiBhjelp.
Det er kun henvendelser fra eksterne som vil bli besvart per mail inntil disse også kan håndteres via UiBhjelp.

Kunnskapsdatabasen på UiBhjelp er under oppbygging. Informasjon, samt spørsmål/svar vedr. Kortsenterets ansvarsområder er lagt ut. Men vi håper ansatte og studenter vil bidra til å gjøre denne enda bedre ved å gi tilbakemeldinger via UiBhjelp på informasjon dere savner, som må korrigeres, som må tydeliggjøres etc.
Bruk muligheten for å gi tilbakemelding som ligger nederst på hvert kunnskapskort (informasjonsside med spørsmål/svar).

Vi ser fram til å fortsatt yte god service for våre brukere i et nytt, felles system ved UiB.

Vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen