Hjem
Ansattsider
UiBs Humaniorastrategi 2018-2022

Humaniora: midler til grunnforskningsprosjekt

UiBs Humaniorastrategi har en ambisjon om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning ved UiB. I 2019 startet UiB planlegging av et senter for humanistisk forskning, der fremragende, nysgjerrighetsdreven grunnforskning og akademisk frihet skal være grunnpilarene. Innenfor denne rammen lyses det for 2020 ut midler til tre grunnforskningsprosjekt for ansatte i fast vitenskapelig stilling. Søknadsfrist: 1. februar 2020.

Formål

UiBs Humaniorastrategi har en ambisjon om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning ved UiB. I 2019 startet UiB planlegging av et senter for humanistisk forskning, der fremragende, nysgjerrighetsdreven grunnforskning og akademisk frihet skal være grunnpilarene.

Innenfor denne rammen lyses det for 2020 ut midler til tre grunnforskningsprosjekt for ansatte i fast vitenskapelig stilling. Prosjektet skal ha et halvt års varighet.

Utlysningen er åpen for forskere ved Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultetet for Kunst, Musikk og Design og Universitetsmuseet.

Prosjektene som blir tildelt midler må ha et tydelig humanistisk perspektiv. I UiBs Humaniorastrategi defineres det humanistiske perspektivet på følgende måte: «Humaniora bidrar til historisk forståelse og er avgjørende for evnen til kritisk analyse, tolkningskompetanse og språklig bevissthet. Humanistiske fag gir spesifikke ferdigheter som har stor betydning for den offentlige samtalen, men har også en egenverdi som opplevelse og innsikt. Humaniora innebærer refleksjon omkring grunnleggende spørsmål om eksistens, erfaring, mening og verdier, og forvalter historisk hukommelse og kulturell bevissthet.»

 

Retningslinjer

Inntil tre søknader vil bli støttet. Midlene skal brukes til frikjøp fra undervisning i inntil 4 mnd. i høstsemesteret. Midlene må brukes innen 31.12.2020. I tillegg kan det søkes om driftsmidler, begrenset oppad til kr. 150.000.

De utvalgte prosjektene skal gjennomføre et felles arrangement som skal formidle forskningen som er gjennomført i perioden.

Ved utvelgelsen av søknader vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Kvaliteten på det foreslåtte forskningsprosjektet.
 • Fremragende forskning hos søker (fremvist ved CV og publikasjonsliste)
 • Aktivt internasjonalt samarbeid.  
 • Planer for nettverksbygging som fagmiljøet vi ha nytte av.
 • Plan for hvordan prosjektet skal legge grunnlag for forskning utover bevilgningsperioden    

Søkerne må legge ved en prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider som beskriver prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter:

 • Prosjektidé og kunnskapsstatus
 • Mål og delmål
 • Problemstilling og metode
 • Aktiviteter og gjennomføring av prosjektet
 • Budsjett

I tillegg skal det legges ved:

 • CV og publikasjonsliste for søker
 • Forskningsplan for årene 2020-2022 for søker
 • Bekreftelse fra instituttleder på at frikjøpet kan gjennomføres (bruk gjerne vedlagt skjema «autorisasjonserklæring»)
 • Liste over samarbeidspartnere
 • Søknadene behandles av en programkomité ledet av prorektor.
 • En rapport som beskriver bruk av midlene skal leveres FA innen 10.01.2021.