Hjem
Ansattsider
UiBs Humaniorastrategi 2018-2022

Utlysning av midler til grunnforskningsprosjekt

UiB har en ambisjon om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 20. mars.

Humaniora biblioteket uib
UTLYSNING AV MIDLER: UiBs Humaniorastrategi har en ambisjon om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut midler til tre grunnforskningsprosjekt for ansatte i fast vitenskapelig stilling. Søknadsfrist 20. mars 2021.
Foto/ill.:
Eivind Senneseth

Hovedinnhold

Formål

UiBs Humaniorastrategi har en ambisjon om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning ved UiB. I 2019 startet UiB planlegging av et senter for humanistisk forskning, der fremragende, nysgjerrighetsdreven grunnforskning og akademisk frihet skal være grunnpilarene.

Innenfor denne rammen er det nå  for 2021 lyst ut midler til tre grunnforskningsprosjekt for ansatte i fast vitenskapelig stilling.

Prosjektene som blir tildelt midler må ha et tydelig humanistisk perspektiv. I UiBs Humaniorastrategi defineres det humanistiske perspektivet på følgende måte: «Humaniora bidrar til historisk forståelse og er avgjørende for evnen til kritisk analyse, tolkningskompetanse og språklig bevissthet. Humanistiske fag gir spesifikke ferdigheter som har stor betydning for den offentlige samtalen, men har også en egenverdi som opplevelse og innsikt. Humaniora innebærer refleksjon omkring grunnleggende spørsmål om eksistens, erfaring, mening og verdier, og forvalter historisk hukommelse og kulturell bevissthet.»

Retningslinjer 

Inntil tre søknader vil bli støttet. Midlene skal brukes til frikjøp fra undervisning i inntil 4 mnd. i høstsemesteret. Midlene må brukes innen 31.12.2021. I tillegg kan det søkes om driftsmidler, begrenset oppad til kr. 150.000.

De utvalgte prosjektene skal bidra til et felles arrangement i regi av UiBs Humaniorastrategi.

Ved utvelgelsen av søknader vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Kvaliteten på det foreslåtte forskningsprosjektet.
 • Fremragende forskning hos søker (fremvist ved CV og publikasjonsliste)
 • Aktivt internasjonalt samarbeid.  
 • Planer for nettverksbygging som fagmiljøet vi ha nytte av.
 • Plan for hvordan prosjektet skal legge grunnlag for forskning utover bevilgningsperioden    

Søkerne må legge ved en prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider som beskriver prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter:

 • Prosjektidé og kunnskapsstatus
 • Mål og delmål
 • Problemstilling og metode
 • Aktiviteter og gjennomføring av prosjektet
 • Budsjett

I tillegg skal det legges ved:

 • CV og publikasjonsliste for søker
 • Forskningsplan for årene 2021-2023 for søker
 • Bekreftelse fra instituttleder på at frikjøpet kan gjennomføres (bruk skjema «autorisasjonserklæring»)
 • Liste over samarbeidspartnere

Dokumentene skal sendes i e-phorte (saksnummer 2019/2198)

 • Søknadene behandles av en programkomité som består av prodekan for forskning ved det humanistiske fakultet, det juridiske fakultet og visedekan for utdanning ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 • En rapport som beskriver bruk av midlene skal leveres FIA innen 10.01.2022.

Søknadsfrist: 20. mars 2021